Zmeny v programe Sklad

29.09.2020 verzia 17.30

Pridaná voľba pre upozornenie, ak je marža pri predaji tovaru nižšia ako stanovená hodnota. Cena sa zobrazí negatívne.

Pri nákupných objednávkach, alebo dopyte sa dá zobraziť graf predajnosti stlačením Ctrl+G, netreba najprv otvárať kartu tovaru.

Oprava chybného zobrazenia hmotnosti v zozname kariet a v exporte.

Oprava pri tlači zbernej faktúry - ak bolo zadané číslo objednávky v dodacom liste, zberná faktúra sa nedala urobiť.

08.09.2020 verzia 17.29

Doplnený symbol pre návrh etikety: $#q je počet kusov tovaru v jednom balení s etiketou.

Oprava chyby pri vyhodnocovaní inventúry. Nenačítavalo sa množstvo na karte.

Pri vytváraní etikiet podľa položiek z dodacieho listu a pod. sa nezobrazoval zadaný čiarový kód z daného dokladu ($#p), ale len posledný na karte tovaru.

Za určitých okolností nešlo stornovať úhradu k faktúre.

07.08.2020 verzia 17.28

Oprava v v zostave Pohyb zásob - posunuté nadpisy stĺpcov.

03.08.2020 verzia 17.27

V súbore s dodávateľskými kódmi môže byť aj vzor linky pre vyhľadanie tovaru na stránke výrobcu/dodávateľa. Bližie informácie sú v príručke (Skladová karta - Kódy dodávateľa).

Pre zobrazenie dokumentov a obrázkov k tovaru sa dá použiť referenčný súbor index.csv, alebo index.xlsx. Musí byť v priečinku, ktorý je nastavený pre obrázky/dokumenty. V prvom riadku súboru musí byť pomenovanie stĺpcov, ľubovoľné. Počet stĺpcov nie je limitovaný. Prvý stĺpec v tomto súbore je číslo tovaru (karty), zvyšné stĺpce obsahujú názvy dokumentov, obrázkov a linky na webovú stránku. Pri použití takéhoto súboru nie je nutné pomenovávať obrázky a dokumenty podľa čísla karty, názov môže byť ľubovoľný. Jeden a ten istý dokument sa môže takto použiť aj pre viac kariet. Bližie informácie sú v príručke (Skladová karta - Obrázky a iné informácie k tovaru).

V číselníku Cenové kategórie je možné namiesto jednoduchého koeficientu pre výpočet novej ceny zo skladovej, alebo koncovej ceny, zadať vzorec pre výpočet.
Možnosti vzorca sú popísané v príručke. Ak chcete vidieť, ako sa počíta príslušná cena na karte, stlačte na nej Ctrl+F4.

Pri tlači etikiet sa môže zadať aj balenie - program vypočíta potrebný počet etiket podľa zadaného množstva a balenia. Ak sa zníži počet etikiet pre dané balenie, ponúkne sa ďalší riadok so zvyškom.

Pri zobrazení faktúry vo Worde sa nečaká na ukončenie Wordu. Pred zobrazením ďalšej faktúry je ale nutné predtýmm otvorenú faktúru vo Worde zavrieť.

V zostave Predaj - Bilancia je na koniec pridaná informácia o počte prijatých výmenných poukazov (ak boli použité pri platení).

V zostave Uzávierka - Denná tržba je dopredaný tovar zoradený podľa názvu.

V zostave Bilancia odberateľov neboli uvedené počty dokladov, ak bol výber podľa predajcov.

Pri exporte zostavy do Excelu sa nezohľadňoval nastavený počet desatinných miest pre skladové a predajné ceny.

Pri tlačových zostavách s voľbou "Všetky sklady" sa nedávali správne výsledky - spracovali sa aj sklady, ktoré neboli vybrané. Voľba skladov cez Shift+F2 nefungovala.

28.05.2020 verzia 17.26

Oprava chyby - pri prepise objednávky do faktúry a pod. sa nepreniesli správne poznámky k položke, ak bola na viacerých riadkoch a niektorý bol označený s F2 (vynechaný z prepisu).

27.05.2020 verzia 17.25

Pridaná podpora eKasy FiskalPro.

Pri zobrazení stavu pokladne cez Shift+F10 sa zobrazuje stav podľa údajov v databáze a po stlačení PageDown stav na eKase. Pri opätovnom použití sa zobrazí stav, ktorý ste si zvolili naposledy. Rozdiel v zobrazení stavov je v tom, že stav na eKase sú nakumulované údaje od poslednej uzávierky, stav v počítači je za daný deň. Stav na eKase nezobrauje súčet predošlých vkladov a výberov. Ak robíte uzávierku každý deň, tak by sa mali zobrazovať rovnaké údaje.
Pridaná je aj možnosť urobiť výber tržby v hotovosti (Shift+F9), ak zostatok v zásuvke nie je menší ako tržba.

Po vytlačení zbernej faktúry sa program ukončil.
Oprava v dodacom liste k zbernej faktúre - k danému tovaru sa nevytlačil použitý čiarový kód pri zadávaní, ale posledný z čiarových kódov.

23.04.2020 verzia 17.24

Oprava zobrazovania poznámky k adrese firmy. Oprava zobrazovania a vytlačenia poznámky k dokladu.

15.04.2020 verzia 17.23

K jednotlivým položkám v objednávke, príjemke a pod. sa dajú zapisovať interné poznámky. Na položke stlačte Ctrl + (kláves v numerickom bloku), zobrazí sa okienko pre vloženie poznámky. S Esc to ukončíte. Na záver treba príslušný doklad zapísať (napr. s F9), inak sa poznámky nezapamätajú. Pri zobrazení dokladu sa dajú položky s internými poznámkami rozpoznať podľa značky pred číslom tovaru/služby.

Oprava pre pridávanie dokumentov k adrese firmy.

02.04.2020 verzia 17.22

Odstránený chybný text na konci tlačovej zostavy.

02.04.2020 verzia 17.21

Pridaná možnosť pripojiť a zobrazovať rôzne dokumenty (Word, Excel, PDF) k dokladom a k firme s IČOm. V nastaveniach treba zadať priečinok, kde má program hľadať dokumenty. V doklade (napr. v príjemke, alebo v adresári firiem) treba stlačiť Ctrl+Shift+F9 a zobrazí sa menu pre výber dokumentu priradeného k danému dokladu. Bližší popis je v príručke (Alt+F2).

Doplnenie možnosti zobraziť na faktúre QR kód pre zaplatenie faktúry (Pay by Square). Treba sa zaregistrovať na stránke https://bysquare.com/, ktorá generuje tieto kódy. V programe treba nastaviť užívateľské meno a heslo zadané pri registrácii. Do formuláru faktúry vložiť príkaz .IMG pre zobrazenie QR kódu na vhodnom mieste. Bližšie informácie sú v príručke (Alt+F2 Formuláre - QR kód pre platbu).

Doplnenie bankového terminálu VX520 pre SLSP.

Ak je k tovaru viac dokumentov a obrázkov na zobrazenie (po stlačení Ctrl+F9), zobrazí sa menu pre výber dokumentu / obrázku.

Pre otváranie zásuvky pri eKase Pegas, FT4000B, FT500B treba nastaviť správne kódy pre otvorenie podľa typu tlačiarne, kódy nájdete napr. na tejto stránke. Predvolené označenie * je pre kódy 27,112,0,50,250 (Bixolon SRP350)

Oprava - vypadla tlač etikiet cez tlačiareň Zebra.

Program si nepamätal UID bloku pri úhrade dobropisu (vrátenie platby).

10.02.2020 verzia 17.20

SQL verzia: v zostave Predaj-bilancia nefungovalo triedenie C.

28.01.2020 verzia 17.19

V Bilancii odberateľov pri zoradení podľa sumy malo byť správne zoradenie od najvyššej sumy po najmenšiu.

25.01.2020 verzia 17.19

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy načítať adresu firmy a IČDPH (podľa Obchodného registra a zoznamu plátcov).
Pre vtvorenie novej firmy stlačte Shift+F4 - program si vypýta IČO, alebo IČDPH (môžete použiť aj Ctrl+V pre vloženie skopírovaného údaju).
Takisto je možné aktualizovať údaje v existujúcej firme, treba sa nastaviť na položku IČO a stlačiť Shift+F4. Adresa sa aktualizuje podľa aktuálneho stavu v Obchodnom registri.
Ak chcete skontrolovať IČDPH, stlačte Shift+F4 na danej položke. Ak IČDPH chýba, tak sa doplní, takisto aj IČO.

Kontrola IČDPH všetkých firiem (cez Servis - Kontrola - Doplnenie...) je zmenená - je vynechaná kontrola zhodnosti názvov a doplnená je kontrola chýbajúceho IČO pre plátcu DPH, ak nejaké má. Kontrola je rýchlejšia.

Vo funkcii Tlač etikiet/cenoviek je možné namiesto tlače generovať csv súbor s dátami, ktoré sa použijú pri tlači (napr. pre BarTender program na tlač štítkov). Príklad je v príručke.

V inventúrnom zozname pridaný voliteľný stĺpec DPH.

Pri výpočte predajnej ceny podľa prirážky (stlačením F4 na položke Predajná cena na karte tovaru) sa zobrazila cena 0.

07.01.2020 verzia 17.18

Pre pokladňu pridaná možnosť stornovania bloku z minulého roku. Po stlačení F11 je možné okrem čísla bloku zadať aj rok.

Zrušená podpora pre staré pokladne, ktoré sa už nemôžu používať od roku 2020.

01.12.19 verzia 17.17

Aktualizácia pre novšiu verziu EFox - bol pridaný výmenný poukaz. Program zisťuje či je nový firmware pre pokladňu automaticky.

01.12.19 verzia 17.16

Pridanie eKasy EFOx od firmy Elcom s.r.o. Bližšia informácia je na stránke http://www.vsoft.sk/oznamy/19-01.htm

Oprava pre Pegas.eKasu, v prípade neplátcu DPH. Oprava pri úhrade faktúry.