Zmeny v programe Fakturácia

10.04.2020 verzia 4.14

Doplnenie možnosti zobraziť na faktúre QR kód pre zaplatenie faktúry (Pay by Square). Treba sa zregistrovať na stránke https://bysquare.com/, ktorá generuje tieto kódy. V programe treba nastaviť užívateľské meno a heslo zadané pri registrácii. Do formuláru faktúry vložiť príkaz .IMG pre zobrazenie QR kódu na vhodnom mieste. Bližšie informácie sú v príručke (Alt+F2 - <i>Formuláre - QR kód pre platbu</i>).

25.01.2020 verzia 4.13

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy načítať adresu firmy a IČDPH (podľa Obchodného registra a zoznamu plátcov).
V textovej verzii sa stlačí Shift+F4 pre vytvorenie novej firmy - program si vypýta IČO, alebo IČDPH (môžete použiť aj Ctrl+V pre vloženie skopírovaného údaju).
Takisto je možné aktualizovať údaje v existujúcej firme, treba sa nastaviť na položku IČO a stlačiť Shift+F4. Adresa sa aktualizuje podľa aktuálneho stavu v Obchodnom registri.
Ak chcete skontrolovať IČDPH, stlačte Shift+F4 na danej položke. Ak IČDPH chýba, tak sa doplní, takisto aj IČO.

28.01.19 verzia 4.10

Nešiel upraviť číselník položiek.

23.05.18 verzia 4.09

Údaje firmy v adresári firiem sa môžu označiť cez Ctrl+R ako údaje "fyzickej osoby" v zmysle nariadenia GDPR. Namiesto položky Kontakt sa uvádza právny dôvod pre uchovávanie údajov. Stlačením F4 sa zobrazia možnosti. Pre takéto údaje pribudne funkcia pre ich vymazanie po určitej dobe. Fyzickou osobou v zmysle GDPR nie je podnikateľ - živnostník.