Zmeny v programe Fakturácia

05.02.2021 verzia 4.16

Ak bol program vyvolaný z účtovníctva, pri ukončení sa nevrátil späť na účtovníctvo.

29.01.2021 verzia 4.15

Pri účtovaní viacerých firiem mohlo po prepnutí z účtovníctva na program Fakturácia dôjsť k zmene firmy.

10.04.2020 verzia 4.14

Doplnenie možnosti zobraziť na faktúre QR kód pre zaplatenie faktúry (Pay by Square). Treba sa zregistrovať na stránke https://bysquare.com/, ktorá generuje tieto kódy. V programe treba nastaviť užívateľské meno a heslo zadané pri registrácii. Do formuláru faktúry vložiť príkaz .IMG pre zobrazenie QR kódu na vhodnom mieste. Bližšie informácie sú v príručke (Alt+F2 - <i>Formuláre - QR kód pre platbu</i>).

25.01.2020 verzia 4.13

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy načítať adresu firmy a IČDPH (podľa Obchodného registra a zoznamu plátcov).
V textovej verzii sa stlačí Shift+F4 pre vytvorenie novej firmy - program si vypýta IČO, alebo IČDPH (môžete použiť aj Ctrl+V pre vloženie skopírovaného údaju).
Takisto je možné aktualizovať údaje v existujúcej firme, treba sa nastaviť na položku IČO a stlačiť Shift+F4. Adresa sa aktualizuje podľa aktuálneho stavu v Obchodnom registri.
Ak chcete skontrolovať IČDPH, stlačte Shift+F4 na danej položke. Ak IČDPH chýba, tak sa doplní, takisto aj IČO.