Zmeny v programe Majetok

05.08.2020 verzia 9.31, 1.96

Na karte majetku pridaná voľba "odpisový plán" (v textovej verzii F5), tzn. zobrazia sa odpisy aj za nasledujúce roky až do ukončenia.

Zaokrúhlenie daňových odpisov je od 1.1.2020 na centy. Viď. https://podpora.financnasprava.sk/971445-Zaokrúhľovanie-odpisov

03.02.2020 verzia 9.30, 1.95

Odpisová skupina 0 sa automaticky doplní od roku 2019 (nie od 2020).

15.01.2020 verzia 9.29, 1.94

Doplnenie odpisovej skupiny 0 (zákon o dani z príjmu 2020, 2-ročná doba odpisovania).

06.11.19 verzia 9.28, 1.93

Oprava stránkovania pri opise všetkých kariet majetku.

27.09.19 verzia 9.27, 1.92

Počet riadkov pre zápis zmien na karte majetku je zvýšený na 400.

Oprava stránkovania pri opise karty majetku.

29.12.17 verzia 9.26, 1.91

Doplnený export kariet majetku do xml súboru.

Pri samostatnej inštalácii programu sú v menu Servis aj položky Faktúry V-SOFT a Vzdialená pomoc .