Zmeny v programe Majetok

25.06.2021 verzia 9.35, 2.00

Textová verzia - staré rastrové písmo Terminal na obrazovku, pri ktorom sa nedá plynule meniť veľkosť, je nahradené písmom Roboto Mono Semibold.

Nešlo zadať nové číslo karty na plný počet číslic.

26.03.2021 verzia 9.34, 1.99

Pri výpise karty majetku zaradeného pred eurom, boli v úvodnej časti chybne uvedené sumy prepočítané na EUR a nie v Sk.

05.02.2021 verzia 9.33, 1.98

Ak bol program vyvolaný z účtovníctva, pri ukončení sa nevrátil späť na účtovníctvo.

29.01.2021 verzia 9.32, 1.97

Pri účtovaní viacerých firiem mohlo po prepnutí z účtovníctva na program Majetok dôjsť k zmene firmy.

05.08.2020 verzia 9.31, 1.96

Na karte majetku pridaná voľba "odpisový plán" (v textovej verzii F5), tzn. zobrazia sa odpisy aj za nasledujúce roky až do ukončenia.

Zaokrúhlenie daňových odpisov je od 1.1.2020 na centy. Viď. podpora.financnasprava.sk/971445-Zaokrúhľovanie-odpisov

03.02.2020 verzia 9.30, 1.95

Odpisová skupina 0 sa automaticky doplní od roku 2019 (nie od 2020).

15.01.2020 verzia 9.29, 1.94

Doplnenie odpisovej skupiny 0 (zákon o dani z príjmu 2020, 2-ročná doba odpisovania).