Aktualizácie programov (update)

Výmena programov je na Vaše vlastné riziko! Autor nezaručuje, že nové programy neobsahujú žiadne chyby. Pred výmenou odporúčam urobiť archiváciu údajov a zároveň odložiť predošlé programy (všetky .exe súbory). V prípade, že vznikne nejaký problém, môžete sa vrátiť k predošlej verzii.
   Aktuálne verzie   Beta verzie (v štádiu testovania)
       Aktuálne verzie pre SQL databázu

Čo treba urobiť pre umožnenie prístupu k aktualizáciám?

Poplatok za aktualizácie jednotlivých programov je asi 20% z aktuálnej ceny programu. Presné ceny sú nižšie v tabuľke. Po zaplatení jednej aktualizácie máte bezplatný prístup ku všetkým ďalším aktualizáciám daného programu cez Internet nasledujúcich 12 mesiacov. Na nižšie uvedený účet treba poslať celkovú sumu aktualizačných poplatkov za programy, ktoré chcete aktualizovať (ak chcete, vyžiadajte si emailom vopred proforma faktúru). Doba sa začne počítať až po uplynutí predošlého obdobia, resp.od mesiaca  zaplatenia, ak ste predtým aktualizáciu neplatili.

Uvedené ceny platia, len ak neuplynulo od poslednej zaplatenej aktualizácie viac ako 36 mesiacov. Inak sa suma sa zdvojnásobuje. V takých prípadoch odporúčam požiadať o proforma faktúru.

Podľa zaplatenej sumy a variabilného symbolu (Vaše IČO) sa presne určí užívateľ a o aké programy sa jedná.
Pre uspresnenie odporúčam poslať emailom oznam o zaplatení s aktuálnymi údajmi.

    Slovenská sporiteľňa
  bankový účet:  SK35 0900 0000 0050 5486 3082 
  konštantný symbol: 0308 (nie je povinný)  
  variabilný symbol: Vaše IČO *)  
informácia k platbe**) Názov firmy  

*)  IČO firmy, na ktorú je program registrovaný. Ak nemáte IČO, uveďte registračné číslo programu (napr. z účtovníctva)

Poplatky sú uvedené v cenách s DPH.
Od mája 2017 si proforma-faktúru môžete vytlačiť v programe cez funkciu Servis - Faktúry-VSOFT.

Ak nie ste si istý sumou, ktorá platí pre Vašu firmu, alebo je iný problém, požiadajte o proforma faktúru emailom

Ceny pre prístup na 12 mesiacov:

 program  nesieťová verzia sieťová verzia
  bez DPH € €  bez DPH €
Podvojné účtovníctvo 56,- 67,20 102,- 122,40
Majetok 28,- 33,60 34,- 40,80
Fakturácia (mimo Skladu) 12,- 14,40 20,- 24,00
Sklad 58,- 69,60 104,- 124,80
Sklad s pokladňou 76,- 91,20 124,- 148,80
Výmena účtovníctva (spolu s majetkom) za grafickú verziu 20,- 24,00 20,- 24,00

Príklad:  Ak chcete aktualizovať nesieťové Účtovníctvo a Fakturáciu, poplatok je 67,20 + 14,40 = 81,60 €.
Iný spôsob výpočtu: (56 + 12) +20% DPH =  81,60 €

 

Ako zistiť, či je novšia verzia? Ako sa aktualizuje program?

To, či je novšia verzia, môže zisťovať program automaticky (treba si zapnúť príslušnú voľbu), ak je dostupné pripojenie na Internet. Inak si treba pozrieť oznamy na stránke www.vsoft.sk na počítači, kde je pripojenie, alebo zvoliť Servis - Aktualizácia programu - História zmien.
Ak máte pripojenie na Internet, aktualizácia sa vykoná spustením funkcie Servis - Aktualizácia programu - Internet, alebo pri automatickom upozornení na novú verziu, ak to odsúhlasíte.
Ak nie je priame pripojenie na Internet, treba si stiahnuť aktualizačný program, uložiť ho napr. na USB kľúč a v programe potom zvoliť Servis - Aktualizácia - a vybrať USB disk.

Stačí vždy stiahnuť iba poslednú aktualizáciu. Tá obsahuje všetky predošlé zmeny. Nové verzie môžete použiť aj pre staré údaje - programy fungujú podľa legislatívy platnej pre dané roky. Po inštalácii si prečítajte cez Alt+F1 popis zmien!

Ako sa dozviem, dokedy si môžem sťahovať aktualizácie ?

Upozorní Vás na to program mesiac dopredu, alebo to zistíte po stlačení Alt+U.

Ako zistím, akú mám verziu?

Ak neviete, či máte sieťovú verziu, alebo nie, stlačte Alt+U a dostanete údaje o programe.

Ak máte starší program, v ktorom nefunguje Alt+U, pozrite si obrázok nižšie, ktorý Vám dáva návod, ako zistíte registračné číslo a to, či máte sieťovú verziu.
V textovej verzii (vľavo) označuje písmeno S za číslom verzie, že ide o sieťovú verziu..