Ukážky z programov

 

 

GRAFICKÁ VERZIA (Windows)

    Menu pre tlačové zostavy

 

    Zadávanie vstupných dokladov je vo forme tabuľky

 

    Príklad výberu údaju z číselníka (účtovej osnovy)

 

    Každá zostava sa najprv zobrazí na obrazovke. Dá sa tiež rýchlo prepínať medzi hotovými zostavami

 

    Účtová osnova sa dá ľubovoľne meniť

 

    Príklad zobrazenia vysvetliviek k zadávaným údajom

 

TEXTOVÁ VERZIA (Windows)

    V textovej verzii je možné meniť farbu vzhľadu a aj spôsob zobrazenia. Je prispôsobená aj na dotykové obrazovky (tablet a pod.).
    Príklad menu pre tlačové zostavy

    alebo v staršom zobrazení

 

    Zadávanie vstupných dokladov je vo forme tabuľky

 

    Príklad výberu údaju z číselníka (účtovej osnovy)

 

    Každá zostava sa najprv zobrazí na obrazovke. Dá sa tiež rýchlo prepínať medzi hotovými zostavami

 

    Účtová osnova sa dá ľubovoľne meniť

 

    Príklad zobrazenia vysvetliviek k zadávaným údajom

 

GRAFICKÁ VERZIA (Linux)

    Menu pre tlačové zostavy

 

    Zadávanie vstupných dokladov je vo forme tabuľky

 

    Príklad výberu údaju z číselníka (účtovej osnovy)

 

    Každá zostava sa najprv zobrazí na obrazovke. Dá sa tiež rýchlo prepínať medzi hotovými zostavami

 

    Účtová osnova sa dá ľubovoľne meniť