Aktuálne verzie pre SQL databázu

 Aktualizačný program sa dá použiť, len ak máte inštalovaný program s Microsoft SQL databázou.

Požaduje sa SQL server, alebo nainštalovaný SQLEXPRESS od firmy Microsoft.

  FIBU 16.41

17.01.2017

Podvojné účtovníctvo

  Wfibu 8.25 17.01.2017 Účtovníctvo,
majetok 1.89

  SKLAD 15.66

03.05.2017

Sklad, predaj tovaru
(aj s pokladňou)