Aktuálne verzie

Nové verzie sú aktivované len pre užívateľov, ktorí majú predplatené aktualizácie, viď. aktualizácie.

  Sklad 17.43 06.07.2021 Sklad,
predaj tovaru
(aj s pokladňou)
  Fibu 17.11 07.07.2021 Účtovníctvo,
majetok 9.35
fakturácia 4.16
  Wfibu9.02 07.07.2021 Účtovníctvo,
majetok 2.00
fakturácia 4.16
  Evim 9.33 *
*len samostatná
verzia pre užívateľov,
ktorí nemajú
účtovníctvo!!!)
06.02.2021 Majetok
(textová verzia)
  Wevim 1.98 **
(**len samostatná
verzia pre užívateľov,
ktorí nemajú
účtovníctvo!!!)
06.02.2021 Majetok
(grafická verzia)