Aktuálne verzie

Nové verzie sú aktivované len pre užívateľov, ktorí majú predplatené aktualizácie, viď. aktualizácie.

  Sklad 17.33 19.01.2020 Sklad,
predaj tovaru
(aj s pokladňou)
  Fibu 17.03 11.01.2020 Účtovníctvo,
majetok 9.31
fakturácia 4.14
  Wfibu8.94 11.01.2020 Účtovníctvo,
majetok 1.96
fakturácia 4.14
  Evim 9.31 *
*len samostatná
verzia pre užívateľov,
ktorí nemajú
účtovníctvo!!!)
13.10.2020 Majetok
(textová verzia)
  Wevim 1.96 **
(**len samostatná
verzia pre užívateľov,
ktorí nemajú
účtovníctvo!!!)
13.10.2020 Majetok
(grafická verzia)