Podvojné účtovníctvo

 Rýchly program, jednoduchá obsluha, netreba žiadne školenie.


   Na jednom počítači je možné použiť program pre vedenie účtovníctva ľubovoľného počtu firiem !  
   Počet záznamov (položiek) nie je limitovaný a môže byť aj niekoľko sto tisíc.

Výkazy sa dajú odosielať cez elektronickú podateľňu na daňový úrad (eDane).

Obsahuje všetky potrebné tlačové zostavy -

 • hlavná kniha (syntetická aj analytická evidencia)
 • denník
 • pohľadávky a záväzky (saldokonto)
 • pokladničná kniha
 • zoznam faktúr (odoslané, došlé faktúry)
 • výkaz DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz
 • súvaha, zisky a straty, aj v cudzích jazykoch
 • poznámky, daňové priznanie (cez eDane)
 • účtovné košieľky, pokladničné bloky
 • možnosť prepnutia dialógov aj výstupov do cudzích jazykov - čeština, angličtina, nemčina, taliančina
 • a iné...

Všetky číselníky sú voliteľné - účtová osnova, druhy dokladov, strediská, rýchla predkontácia. Veľmi jednoduché a prehľadné tabuľkové
zadávanie dokladov s možnosťou opravy chýb. Účet môže mať max 3 analytické miesta.

Pri zadávaní účtovných položiek vidíte všetky záznamy pred sebou vo forme tabuľky, môžete behať po  jednotlivých položkách.
V prípade chýb je možné "odúčtovať" vybrané položky, opraviť ich a zaúčtovať  naspäť.

K dispozícii je verzia s grafickým dizajnom (typickým pre Windows aplikácie), alebo s jednoduchým textovým vzhľadom -
pre obidva programy je demoverzia. Súčasťou tohto programu je aj adresár firiem

Program funguje vo všetkých systémoch Windows od verzie 2k vyššie, a tiež aj pod Linuxom (cez Wine). Pozrite si ukážky.

Grafická verzia
grafická verzia

Textová verzia
textová verzia

Zadávanie dokladov -
môžu byť zadávané v ľubovoľnom poradí a rôzne druhy (faktúry, pokladňa a pod.).