Sklad, predaj tovaru

  Program SKLAD má použitie predovšetkým vo veľkobchodoch a menších predajniach.

Pri predaji v hotovosti môže pracovať aj ako počítačová pokladňa s eKasou Pegas (Bowa s.r.o.), FT4000B-FT5000B (Varos), Easypos2019 (SA s.r.o.), eFox (Elcom s.r.o.), FiskalPro (A3 Soft s.r.o.)

Tovar je možné vyhľadávať podľa čísla, čiarového kódu, názvu (aj neúplného), typu, sumy. Umožňuje:

   
 • príjem tovaru
 • objednávky
 • dodacie listy
 • faktúry, zberné faktúry
 • predfaktúry
 • dobropisy, storno
 • prevod na iný sklad
 • spotreba
 • ponuky
 • predaj cez fIškálnu tlačiareň, úhrady faktúr cez pokladňu
 • Tlačové zostavy: bilancia predaja (vyhodnotenie zisku) podľa tovaru a odberateľov, pohybu tovaru na skladovej karte, cenníky, inventúrne zoznamy, chýbajúci tovar, detailný a sumárny rozpis príjmu, výdaju atď.

Program má funkcie pre preceňovanie, tlač etikiet a cenoviek, vyhodnotenie inventúry a i.  Voliteľne je možné používať obalové konto a výrobky
(definícia a automatické odpisovanie zo skladu materiálov).

Vystavené faktúry sa dajú automaticky zaúčtovať.
Údaje je možné exportovať do dBase, CSV, xml, Excelu, OpenOffice.

Adresár firiem je súčasťou tohto programu.

 Program podporuje prácu s čiarovým kódom   K jednému tovaru môže byť pridelených viac čiarových kódov,
alebo iných číselných kódov (PLU).

Program funguje vo všetkých systémoch Windows (7,8,10) a tiež aj pod Linuxom (cez Wine). Pozrite si ukážky.

 

hlavné menu programu skladová karta
Zadávanie údajov pri predaji