Fakturácia

 Tento program umožňuje zadávanie a tlač faktúr. Dajú sa tlačiť faktúry s voľným textom, ale aj faktúry
za predaj tovaru (na to je však vhodnejší program Sklad ktorý robí aj evidenciu zásob a rôzne bilancie
predaja). Je možný výber z rôznych vopred pripravených formulárov. Adresár firiem je súčasťou tohto
programu. K faktúram sa dajú vytlačiť aj upomienky.

Pri tlači faktúry sa dá použiť aj MS Word - vtedy program len vyplní príslušný formulár a zavolá Word -
dajú sa využiť rôzne typy písma, grafika atď.
Program je prepojený na účtovníctvo - po vytlačení môže zaúčtovať faktúru. Dá sa použiť aj samostatne.

Program funguje vo všetkých systémoch Windows a tiež aj pod Linuxom (cez Wine). Pozrite si ukážky.

Zadávanie údajov do faktúry