Evidencia majetku

Program EVIM umožňuje evidovať hmotný a nehmotný investičný majetok, a drobný majetok.

Je možné sledovať účtovné odpisy podľa odpisového plánu a tiež daňové odpisy (rovnomerné, alebo zrýchlené).
Daňové odpisy sú počítané podľa zadanej odpisovej skupiny. Program automaticky použije sadzby,
ktoré platia pre prvý rok, ďalší rok a pri zvýšení vstupnej ceny.

Odpisy sa na požiadanie zaúčtujú (mesačne). V tlačových zostavách sú prehľady k danému mesiacu,
podklady pre inventúru, úbytky a prírastky majetku, výpisy podľa umiestnenia, strediska a pod.

Rovnako ako účtovníctvo je tento program v dvoch verziách - grafickej a textovej.

Program funguje vo všetkých systémoch Windows a tiež aj pod Linuxom (cez Wine). Pozrite si ukážky.

 

Hlavné menu, tlačové zostavy  - grafická verzia

 

 

textová verzia