Adresár firiem

Uchováva základné údaje o firmách, kontakty, poznámky. Zoznamy firiem sa dajú zostaviť podľa rôznych kritérií. Umožňuje tlač adries na samolepky, obálky. Adresár firiem je súčasťou programov FAKT, FIBU, SKLAD. E-mailové adresy sa dajú exportovať do formátu CSV, XML, alebo dBase pre prípadné použitie v iných programoch (napr. Outlook).

Údaje z adresára sa používajú pri vystavení faktúry a pri účtovaní dokladov. Firmy je možné zaradiť do skupín, a jednotlivým skupinám priradiť rôzne doby splatnosti pri fakturovaní, cenové kategórie a i. Adresár sa môže použiť v dvoch veľkostiach - buď len základné údaje, alebo sa pridajú aj rozširujúce údaje (účet, email atď.)

grafická verzia

textová verzia