Kontrolný výkaz od 4/2016, osobitný režim §68d

06.05.2016

Všetky zmeny týkajúce sa kontrolného výkazu aj osobitného režimu sú automatické, tzn. že bežných prípadoch nemusíte pri účtovaní nič špeciálneho robiť.

Kontrolný výkaz

Pre kontrolný výkaz program vytvára zmenený formát xml. Namiesto sekcie B3 sa vytvára B31, alebo B32 (ak je odpočítaná daň nad 3000 EUR). Zmena je automatická, ale v prípade že sa vytvára sekcia B32, musí byť v každom doklade, ktorý spadá do tejto sekcie, zadané IČDPH. A to buď tak, že v doklade zadáte firmu a firma má vo svojich údajoch zadané IČDPH, alebo zadáte IČDPH do stĺpca Info, resp. Text.
Bez toho sa kontrolný výkaz nedá odoslať. Program vytvorí pre sekciu B32 sumárne záznamy za každé IČDPH.

Osobitný režim §68d

Na stránke Finančnej správy nájdete Metodický pokyn k osobitnej úprave

Je dôležité mať internetové pripojenie, pretože program testuje každú došlú faktúru, či je dodávateľ v osobitnom režime a to podľa zoznamu z Finančnej správy. Potom nie je potrebné žiadne označovanie dokladov. Ak ale nemáte pripojenie na Internet, resp. ste si nezapli voľbu Test firmy podľa zoznamu daňového úradu, musíte takéto faktúry označiť v stĺpci DPH znakom X.

Poznámka: Zostáva otázne, ako sa bude v zozname plátcov v osobitnom režime riešiť ukončenie, pretože tento údaj v zozname zatiaľ nie je. Ak by plátca, ktorý ukončil osobitný režim, v zozname zostal aj s údajom o ukončení, tak problém nebude.

Faktúry od plátcov v osobitnom režime (s výnimkou dobropisov) sa testujú na úhradu. Ak program nenájde úhradu, zaradí faktúru do zoznamu nezaplatených. Ak je úhrada čiastočná, do výkazu sa dostane čiastočné odpočítanie DPH, zodpovedajúce pomeru platby k celkovej výške faktúry.

Ak potrebujete z nejakého dôvodu zaradiť faktúru do výkazu DPH, aj keď nie je zaúčtovaná úhrada, použite značku + v stĺpci DPH vo všetkých riadkoch dokladu.

Ak robíte výkaz pre plátcu v osobitnom režime, treba zapnúť príslušnú voľbu cez Servis - Nastavenia - Základné údaje. Obdobie si program zistí automaticky zo spomínaného zoznamu. V tomto prípade sa všetky tuzemské faktúry testujú na úhradu (s výnimkou dodávateľského dobropisu).