Pozor na vírus, ktorý zašifruje súbory

18.03.2016

Je jedno železné pravidlo: NEOTVÁRAŤ PRÍLOHY V EMAILOCH Z NEZNÁMEHO ZDROJA. Šifrovací vírus opäť útočí a opakuje sa situácia zhruba spred 3 mesiacov.

O čo ide

Dostanete email, ktorý obsahuje zazipovanú prílohu (.zip), ktorý tvrdí, že obsahuje nejaký dôležitý dokument. Po otvorení prílohy môže dôjsť k nainštalovaniu škodlivého programu. Nasleduje zašifrovanie súborov (väčšinou s príponou .txt, .csv, .doc a pod). Ak nezaplatíte "výkupné", tak sa k údajom v zašifrovaných súboroch už nikdy nedostanete.

Ako sa ochrániť

Je jasné, že máte mať inštalovaný antivír, neotvárať podozrivé prílohy a pod., ale v strese pred koncoročnými uzávierkami môže človek urobiť kadejakú blbosť. V tom prípade, jediné čo Vám pomôže, je záloha údajov. Program a jeho súčasti sa dajú ľahko obnoviť, ale údaje nie.

Čo treba urobiť - nastavte si priečinok pre automatickú zálohu (Archivácia - Nastavenie). Záloha sa vykoná vždy po prvom spustení programu v daný deň. Priečinok by nemal byť na tom istom disku, kde sú údaje. Môže byť aj na USB kľúči, ktorý po vytvorení zálohy odpojíte.

Bezpečnejšie je použiť namiesto USB disku virtuálny disk Dropbox (https://www.dropbox.com). Bezplatná kapacita pre údaje bohato stačí. Tento disk sa automaticky synchronizuje s určitým priečinkom na počítači. Tzn. že ak si nastavíte automatické zálohovanie na daný priečinok, vytvorená záloha sa cez Internet prekopíruje na virtuálny disk. V prípade, že vírus zašifruje .zip súbory v tomto priečinku (čo zatiaľ našťastie nerobí), nič sa nedeje, pretože pôvodné súbory budú stále na Dropboxe, aj keď už s príznakom "vymazané". Stačí na Droboxe kliknúť na daný súbor a zvoliť "obnovenie".