Tuzemské samozdanenie faktúr §69

11.02.2016,20.01.2018

Pozrite si tiež informácie z Finančnej správy:

Zaúčtovanie prijatej faktúry

Ak chcete nasmerovať údaje z faktúry do riadkov 9,10 a odpočet do 21, použije sa samozdanie tak, ako je to vysvetlené v príručke.
Ak to bude častý prípad, resp. chcete mať presnú evidenciu, tak si vytvorte analytické účty 343, ktoré označíte v účtovej osnove písmenami P a Q. Napr.

   34381    odpočítanie dane       Q            daň pôjde na riadok 21
   34382    odvedenie dane         P             daň pôjde na riadok 10

 

Značka P dáva len do prvého riadku so základom dane. Účet na strane MD je už v osnove označený s P. Ak dáte značku P aj do druhého riadku, je to tiež v poriadku, pretože použitý účet 34382 je označený rovnako.

doklad suma dph md id dal id kv
FD 1000,00 P 50100 32100 2016009
FD 200,00 34381 34382

 

V kontrolnom výkaze sa to zaradí automaticky do sekcie B1, nie je treba nič zapisovať do stĺpca KV.

Dobropis (opravná faktúra) k prijatej faktúre

Údaje idú na riadky 26-28 výkazu DPH, preto treba použiť značku O. V kontrolnom výkaze to ide do sekcie C.2, v tomto prípade to program sám nezaradí, musí sa použiť aj značka C2.

doklad suma dph md id dal id kv info
FD -100,00 O 50100 32100 2016055 C2 P=2016009
FD -20,00 O 34381 34382 C2 P=2016009

 

Zaúčtovanie odoslanej faktúry

Do konca roku 2016 - ak dáte do stĺpca DPH značku - (mínus), tak doklad nepôjde do výkazu DPH ani do kontrolného výkazu.

doklad suma dph md id dal id kv
FV 1000,00 - 31100 2016009 6xxxx  

 

Od roku 2017 - faktúra má byť v sekcii A2. Ak neuvediete DPH značku, ani značku pre KV, automaticky sa zaradí do sekcie A2 a do DPH nepôjde. V tomto prípade sa testuje, či firma uvedená v doklade má slovenské IČDPH.

doklad suma dph md id dal id kv
FV 1000,00   31100 2016009 6xxxx  

 

Iná možnosť je dať do stĺpca DPH značku - (mínus) a súčasne do stĺpca kv A2.

doklad suma dph md id dal id kv
FV 1000,00 - 31100 2018009 6xxxx   A2

 

Ak sa jedná o prenesenie daňovej povinnosti s tovarom podľa colného sadzobníka

doklad suma dph md id dal id kv info
FV 1000,00 - 31100 2018009 6xxxx   A2 K=7200 M=5kg

Dobropis (opravná faktúra) k odoslanej faktúre

Ide len do KV do sekcie C1. Rozdiel v dani sa neuvádza. Podobne ako v predošlom popise, v prípade, že sa neuvedie žiadna značka, program priradí C1.

doklad suma dph md id dal id kv
FV -1000,00 - 31100 2016009 6xxxx   C1