Textové verzie programov - voliteľný nový vzhľad

13.5.2015
V textovej verzii bude od  budúceho týždňa pridaná voľba pre vzhľad Win8. Všetky pôvodné možnosti vzhľadu zostávajú v platnosti. Kedykoľvek sa môžete prepnúť na iný vzhľad. Nový vzhľad sa približuje modernejšiemu spôsobu zobrazovania, a prispôsobuje sa používaniu na zariadeniach s menšími (dotykovými) obrazovkami - tablety, ultrabooky a pod. Používajú sa čisté jednoduché farby, bez tieňov, ploché menu, okienka sa neprekrývajú a počet okienok je minimalizovaný. Farebný tón sa dá zvoliť z piatich farieb.

Na konci tejto stránky sú popísané hlavné zmeny.

Príklad obrazovky pre účtovníctvo:

 

Program Fakturácia má pri zvolení vzhľadu Win8 rovnaký dizajn ako ostatné programy. Na ľavej strane je menu pre funkcie.

 

Program Sklad:

 

Hlavné zmeny

  • Medzi položkami menu je väčší odstup, aby sa zjednodušila voľba na dotykových obrazovkách.
  • Pre menu aj pevné texty v dialógoch je použité dobre čitateľné písmo s premenlivou šírkou textu (pre zadávané údaje zostáva naďalej písmo s pevnou šírkou znakov). Písmo je možné zmeniť, doplnené sú ďalšie typy písma (DroidSans Mono, Liberation Mono). Znaky pre rýchlu voľbu z menu sa zobrazia po stlačení F10.
  • Voľby menu sú optimalizované na použitie jedným kliknutím myši, resp. jedným dotykom. Je možné rýchlo preklikávať medzi položkami viacerých menu a takisto ukončiť aktuálny dialóg kliknutím na položku menu. V dialógových okienkach je vpravo dole značka pre ukončenie zadania kliknutím myši (to isté ako stlačenie PageDown)
  • Ak je dostatočný priestor, okienka sa neprekrývajú.
  • V hlavnom okne vpravo dole ikonka pre privolanie menu, ktoré nahradzuje klávesové menu v dolnom riadku.
  • Dá sa nastaviť automatická zmena veľkosti písma pre obrazovku (v Konfigurácii sa pre veľkosť písma na obrazovke zvolí "auto"). Písmo sa automaticky zmenší/zväčší podľa veľkosti okna programu. Neplatí pre písmo Fixed a Terminal. Program vyberie najväčšie vhodné písmo tak, aby boli pri zadávaní všetky zvolené položky bez skrátenia.
  • Zmena veľkosti okna sa prekresľuje hneď, nie je nutné ukončiť program a znovu spustiť.
  • Pridaná farba Vínová do ponuky farieb. Každý program (účtovníctvo, majetok, fakturácia, sklad) môže mať iné sfarbenie.

  • Pri zobrazení bežnej tlačovej zostavy sa stlačením Ctrl- nastaví zobrazenie s písmom pre tlač. V zobrazenej zostave (formulári) sú zobrazené aj znaky v kurzíve a tučným písmom. V prípade potreby (napr. pri tablete otočenom na výšku) sa písmo zúži tak aby sa strana na šírku vošla do okna programu. Stlačením Ctrl+ sa obnoví pôvodné zobrazenie.