Dodatočný kontrolný výkaz

09.09.2014

Pre vytvorenie dodatočného kontrolného výkazu je nutné, aby mal program k dispozícii pôvodný podaný výkaz za dané obdobie (v xml formáte). Preto je zavedené označovanie podaných výkazov. Funguje to tak, že po zvolení podávaného výkazu a ukončení podania sa za názvom sprístupní voľba pre potvrdenie podania. Na dané políčko treba kliknúť myšou.

   

Po ukončení sa do názvu xml súboru doplní dátum v tvare (rrmmdd) kde rrmmdd je rok, mesiac a deň podania. Príklad:
   
2014-07 KVDPHv14 (140827).xml

Ak výkaz označený ako "podaný" nemáte, tak ho treba stiahnuť zo stránky Finančnej správy, uložiť do podadresára eTax pre danú účtovanú firmu a premenovať na RRRR-MM KVDPHv14 (rrmmdd).xml, kde RRRR je rok, MM mesiac (01 -12) alebo kvartál (1Q-4Q), viď. predošlý príklad názvu.

Program vytvorí dodatočný výkaz z rozdielov medzi aktuálnymi a podanými údajmi. Program automaticky vyhľadá takýto naposledy podaný výkaz pre dané obdobie. Pri viacnásobnom dodatočnom podaní bude v priečinku eTax viac týchto súborov.
Samotný dodatočný výkaz bude mať v názve "@D". Môžete si z neho urobiť opis rovnako ako z riadneho kontrolného výkazu.  

Pri voľbe dodatočného výkazu sa automaticky vytvorí aj DPH výkaz, nemusíte ho použiť, ak to nie je potrebné.

Ak chcete vytvoriť len xml súbor a nechcete podanie, tak zvoľte len "xml" namiesto "eDane".