Nové Poznámky pre rok 2013

07.03.2014

PDF Poznámky sú urobené podľa vzoru na stránke MF SR.
Údaje, ktoré nevyplňuje program, sa skopírujú z predošlých poznámok. Treba si to prekontrolovať a prípadne upraviť texty, lebo priestor na voľný text sa trochu zmenil. Bola vynechaná časť B, tabuľky v M a N. Zopár riadkov pribudlo a ubudlo, ale prakticky je to to isté ako v predošlých poznámkach.
Už vyplnené poznámky (starší vzor) zostanú na disku bez zmeny a program z nich preberie texty.

Dôležité upozornenie!

Po úprave obsahu poznámok ich treba uložiť - stlačte Ctrl+S a nechajte ich uložiť na to isté miesto, odkiaľ sa načítali (podadresár eTax). Ak ich uložíte na iné miesto na disku, program ich už viac nenájde a do ďalšieho roku nebude môcť prevziať texty. Po uložení ich samozrejme môžete ešte raz uložiť tam, kam potrebujete. Tzn. Najprv len Uložiť a potom Uložiť ako...

Ak ste minulý rok neuložili Poznámky do podadresáru eTax, ale dali ste ich na iné miesto, prekopírujte ich naspäť do eTax aby do Poznámok 2013 mohol program načítať texty a iné údaje, ktoré program nevypĺňa automaticky. Správny názov musí byť 2012 Poznamky.pdf, prípadne 2012 Poznamky2.pdf a pod.

Výber prílohy pri podávaní

Pri podávaní Poznámok cez eDane si treba zvoliť Prílohu a vloženie súboru. Ak vyberáte súbor priamo z podadresáru eTax účtovanej firmy, dávajte pozor na názov. Ak ste už urobili Poznámky v staršej verzii, tak na disku budú dva súbory pre rok 2013. Správny názov pre rok 2013 je 2013 Poznamky4.pdf, t.j. na konci názvu je číslica 4.