Informácia k novej verzii programov

09.01.2014

Nové verzie programov majú aj novú databázu. Pri aktualizácii sa prevezmú všetky údaje a pôvodná databáza sa ponechá bez zmeny.  Pri aktualizácii program urobí automaticky aj zálohu do priečinku _Backup, takže aktualizácia je bezpečná. Problémy môžu nastať len pri poškodených databázach, ktoré nebude možné čítať. V každom prípade je veľmi vhodné urobiť kompletnú kópiu celého priečinku s údajmi aj s programom nap. na USB kľúč. Prípadné problémy budeme riešiť cez vzdialenú pomoc.

Po ročnej uzávierke bude k dispozícii verzia, ktorá automaticky odstráni staré nepotrebné súbory.

Hlavné zmeny v databázach.

1) Adresár firiem - je možné zadať IBAN účty a prípadne aj SWIFT/BIC. Od februára bude možnosť vytvárať príkazy na úhradu s IBAN účtami. Ak používate program Fakturácia alebo Sklad spolu s účtovníctvom, je nutná aktualizácia aj týchto programov, ak majú mať spoločný adresár firiem.

2) Sklad - okrem adresára firiem je úprava aj v skladovej karte, pribudli položky Krajina pôvodu (dvojznakové označenie zeme) a položka Info, ktorej použitie je ľubovoľné (niečo ako Popis). V ďalšej verzii programu bude možné tieto položky používať.

3) Majetok - v drobnom majetku je doplnený stĺpec Počet.

4) Účtovníctvo -  sú doplnené ďalšie stĺpce pri zadávaní dokladu:
- dátum prijatia/odoslania (v zostavách sa zatiaľ nepoužíva)
- suma v cudzej mene aj s označením meny
- značka pre kontrolný výkaz (upresnenie, kam zaradiť doklad)
- ľubovoľná dodatočná informácia (využije sa napr. na údaje pre kontrolný výkaz)
Stĺpce sa dajú zapnúť podľa potreby. Ak nie ste plátca DPH a nemáte faktúry v cudzej mene, tak to zostáva po starom a nemusíte zvoliť ďalší nový údaj pre zadávanie. Stĺpce zapnete voliteľne stlačením Ctrl+R (v textovej verzii), alebo pravým klikom na nadpis na dokladmi.


Ak sa majú nové stĺpce používať, tak v textovej verzii aj pri najmenšom zvolenom písme sa bude vyžadovať monitor s horizontálnym rozlíšením minimálne 1280. Ak chcete vidieť všetky voliteľné stĺpce, tak minimálne 1440. Pre menšie rozlíšenie sa budú niektoré položky skracovať, alebo sa nebudú dať zvoliť.

Pre kontrolný výkaz sú dôležité dve veci:
a) v adresári firiem musia byť pre jednotlivé firmy nahratý údaj IČDPH.V programe je pomôcka na doplnenie IČDPH - zvoľte si Číselníky - Adresár firiem a na pozícii čísla firmy stlačte Ctrl+Shift+F4. Program sa pokúsi doplniť IČDPH do firiem, ale funguje to len ak máte zadané správne názvy firiem (zhodné s Obch.registrom).

b) pri nahrávaní faktúry zadávajte v doklade za saldokontovým účtom číslo faktúry aj so špeciálnymi znakmi. Program z neho automaticky vyrobí variabilný symbol a originálne číslo faktúry uloží do pomocnej informácie. Číslo zadané za saldokontovým účtom program považuje za variabilný symbol a použije sa pri párovaní faktúr s úhradami a pre vytváranie príkazov na úhradu. Pre kontrolný výkaz sa použije číslo faktúry. V prípade, že nie je zadané, tak zoberie ako číslo faktúry variabilný symbol a číslo faktúry sa nemusí zadávať. Ďalšie informácie, týkajúce sa kontrolného výkazu, sú v popise zmien.

Aktuálna verzia generuje aj xml súbor pre elektronické podanie, ale zatiaľ ho nie je kam poslať (čakáme, kedy to bude v eDane).

Ak sú zvolené samostatné stĺpce pre sumu v cudzej mene, pri zadávaní cudzej meny sa po prepočte na eurá už nedáva cudzia mena do textu. To isté platí aj pre automatický výpočet DPH sumy s použitím skratky, ak je k faktúre zadaná cudzia mena. Ak chcete urobiť úpravu už v existujúcich dokladoch, odúčtujte ich, nastavte sa na prvý riadok a stlačte Shift+F11.