Použitie IBAN od 1.2.2014

03.01.2014

V novej verzii programov bude možnosť zadať cez Servis - Nastavenia - Firemné údaje bankové účty vo formáte IBAN (24 znakov) a tiež BIC (SWIFT, 11 znakov). Ak zadáte tieto údaje, treba si skontrolovať, či sú na vystavených faktúrach zobrazené úplne. Ak nie, čo je veľmi pravdepodobné, treba otvoriť príslušný formulár pre faktúru a zväčsiť počet znakov pre bankový účet na 29, pretože IBAN sa zobrazí aj s oddeľovacími medzerami. Pre kód banky stačí 11 znakov. Napr.

Bank.účet IBAN: $~111111111111111111111111111      Kód banky BIC: $~555555555

Iná možnosť je zapísať do formuláru čísla účtov napevno.