Legislatívne zmeny pre ERP v roku 2014

03.01.2014

Upozorňujem všetkých užívateľov na legislatívne zmeny od 1.1.2014, týkajúce sa fiškálnych tlačiarní. Spomeniem len niektoré:

- Akékoľvek vloženie peňazí do zásuvky mimo predaja treba evidovať ako VKLAD a uchovávať vytlačený doklad počas dňa (asi do uzávierky).
- Povinnosť 5 rokov uchovávať doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" a vytlačené uzávierky.
- Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici.
- Povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu so zvýraznením niektorých údajov (v podstate tie, čo sa uvádzajú pri bločkovej lotérii)
- Rôzne povinnosti týkajúce sa archivácie údajov

Pozrite si zákon s vyznačenými zmenami.

Zmeny nemajú vplyv na program, nie je nutná žiadne aktualizácia. Odporúčam kontaktovať dodávateľa, alebo výrobcu pokladne, zistiť aké zmeny chystá v súvislosti s danou novelou.