Nová verzia pre rok 2014 s kontrolným výkazom DPH

19.12.2013

Ak si chcete dopredu otestovať novú verziu, pošlite email na

Nová verzia programu obsahuje aj vytváranie kontrolného výkazu. Je to v rámci výkazu DPH. Program robí kontrolný opis pre jednotlivé časti výkazu (A1, A2...) a zároveň generuje xml súbor pre elektronické podanie. Zadávanie dokladu sa dá voliteľne rozšíriť o stĺpce:
- dátum prijatia/odoslania (v zostavách sa zatiaľ nepoužíva)
- suma v cudzej mene aj s označením meny
- značka pre kontrolný výkaz (upresnenie, kam zaradiť doklad)
- ľubovoľná dodatočná informácia (využije sa napr. na údaje pre kontrolný výkaz)


Stĺpce sa dajú zapnúť podľa potreby. Ak nie ste plátca DPH a nemáte faktúry v cudzej mene, tak to zostáva po starom a nemusíte zvoliť ďalší nový údaj pre zadávanie.

Ak sa majú nové stĺpce používať, tak v textovej verzii aj pri najmenšom zvolenom písme sa bude vyžadovať monitor s horizontálnym rozlíšením minimálne 1280. Ak chcete vidieť všetky voliteľné stĺpce, tak minimálne 1440. Pre menšie rozlíšenie sa budú niektoré položky skracovať, alebo sa nebudú dať zvoliť.

Číslo zadané za saldokontovým účtom program považuje za variabilný symbol a použije sa pri párovaní faktúr s úhradami a pre vytváranie príkazov na úhradu. Kontrolný výkaz ale vyžaduje číslo faktúry, a preto ak nie je zhodné s variabilným symbolom (napr. aj kvôli tomu, že obsahuje nečíselné znaky), treba ho zadať do doplňujúcej informácie (v prípade nedostatku miesta je možné zadávať parametre aj do textu dokladu) ako parameter F=číslo. Toto číslo nemá pre párovanie úhrad a príkazy na úhradu žiadny význam.
Číslo faktúry sa nemusí zadať dvakrát - na pozícii "id" sa môže zadať číslo faktúry aj so znakmi, z neho sa automaticky urobí variabilný symbol a originálne číslo faktúry sa presunie do pomocnej informácie. V prípade potreby treba upraviť variabilný symbol.
Parametre pre kontrolný výkaz sú: číslo faktúry, číslo opravovanej faktúry, druh tovaru. množstvo aj s jednotkou množstva. kód spoločného colného sadzobníka, kód pre dodatočné priznanie

Nie všetky doklady z DPH sa zahrnú do kontrolného výkazu a naopak.

Všetky firmy, ktoré sú platiteľmi DPH, musia mať zapísané IČDPH v adresári firiem. V programe je pomôcka na doplnenie IČDPH.

Podobne ako pri značke pre DPH, v bežných prípadoch nie je nutné zadávať značku pre kontrolný výkaz, program si ju určí sám.

Ak sú zvolené samostatné stĺpce pre sumu v cudzej mene, pri zadávaní cudzej meny sa po prepočte na eurá už nedáva cudzia mena do textu. To isté platí aj pre automatický výpočet DPH sumy s použitím skratky, ak je k faktúre zadaná cudzia mena.