Problém s databázou pri použití antivíru ESET

18.01.2013

Pri používaní antivíru ESET dochádza občas k blokovaniu súborov databázy, čo spôsobuje chyby v programe, napr. oznamy "chyba pri zápise", "nedá sa použiť súbor 'lock'" a iné. Je to pravdepodobne tým, že antivír kontroluje databázové súbory počas ich otvárania a dochádza tak ku kolízii s programom.

Pomôže vypnutie tejto kontroly pri otváraní a vytváraní dátových súborov, tie v žiadnom prípade nemôžu obsahovať vírus, takže ich kontrola je úplne zbytočná. Podľa informácií od užívateľov, po vypnutí tejto kontroly chyby prestali.

Zvoľte si v Esete Nastavenia - Zobraziť pokročilé nastavenia

 

Môžete vypnúť kontrolu pri otváraní a vytváraní súborov a v prípade klientskeho počítača aj kontrolu sieťového disku (tá je zbytočná, ak na serveri beží ďalší antivírový program).

 

Na serveri môžete vypnúť kontrolu celého adresára s údajmi. Databázové súbory majú príponu .skl. Na klientskom počítači treba zadať inú cestu v tvare \\server\sklad\*.skl