Poznámky pre rok 2012

16.11.2012

Nový PDF formulár pre Poznámky asi nebude, takže program použije ten istý ako v roku 2011. Všetky údaje zadané ručne, t.j. informácie o firme, použitých účtovných metódach atď. sa automaticky prekopírujú z Poznámok z minulého roku. Táto operácia chvíľu trvá, zhruba 1 minútu.

Pri prvom zobrazení treba zvoliť pri ukončení uloženie údajov, inak bude formulár pri opätovnom spsutení prázdny. Ak sa to stane omylom,  stačí vymazať súbor "2012 Poznamky.pdf" v podadresári eTax pre danú účtovanú firmu. Pri opätovnom vyvolaní Poznámok sa znovu prenesú údaje z minulého roku.