Úsporná tlač Poznámok k účtovnej uzávierke

20.03.2012, 21.03.2012

Vzhľadom na to, že veľa strán Poznámok je nevyplnených, nemusíte ich tlačiť všetky. Stačí odovzdať len strany, kde je nejaký obsah a k Poznámkam uviesť, že nevytlačené strany sú prázdne. Pred tlačou si treba pozrieť čísla strán a potom v Adobe Reader stlačiť Ctl+P a vybrať pre tlač len určité strany. Príklad je na tomto obrázku

Strany sú dané rozsahom od-do, alebo len jednotlivo, oddelené čiarkami.

Tento problém v budúcom roku už nebude, ak sa budú dokumenty podávať elektronicky.

 

Ak si chcete odložiť Poznámky bez prázdnych strán a máte nainštalovaný PDF printer, napr. Bullzip (www.bullzip.com), nasmerujte tlač na túto tlačiareň a vytvorí sa nový PDF dokument, ktorý bude obsahovať len strany, ktoré ste zadali.