DPH výkaz - problémy pri podávaní cez EZU

22.02.2012

Pre podanie použite aktuálnu verziu (13.91, 5.91 a vyššie)

Výkaz, ktorý sa dá podať cez eDane, v EZU nemusí prejsť. Žiaľ, EZU neukáže, kde je chyba (tak ako to robí napr.eDane), ale len vypíše riadok. Nie je to však riadok z výkazu, ako by bolo logické, ale riadok zo súboru xml, ktorý bežnému užívateľovi samozrejme nič nehovorí.

Ak nejde podať výkaz, môžete urobiť nasledovné - pre podanie si najprv zvoľte eDane, kde Vám vo výkaze priamo ukáže čo je chybné, napr. chýbajúci údaj na titulnej strane a pod. Opravte to, uložte si upravený súbor xml, a potom ho skúste poslať cez EZU.

Zatiaľ zistený problém bol v tom, že názov daňového úradu nesmie mať číslo, napr. nesmie to byť Bratislava V, ale len Bratislava. Aktuálna verzia programu to rieši tak, že číslo z názvu vynechá. Je tiež možné to upraviť cez Servis -Nastavenia - Firemné údaje.

EZU tiež oznámi varovnú chybu, ak hodnota dane nie je presne 20% zo základu. Prakticky však platí málokedy, že súčet DPH z jednotlivých dokladov je rovný dani vypočítanej zo súčtu základov. Názorný príklad: ak máte 10 faktúr, kde základ dane je 7,77, DPH bude 1,55, tak do výkazu ide 77,70 a 15,50. Daň počítaná zo sumy 77,70 je však 15,54 - to ale v žiadnom prípade nie je správna hodnota pre výkaz. Prekontrolujte si sumy, a ak je rozdiel len pár centov, tak je to zrejme v poriadku a oznam o chybe ignorujte (pri vysokom počte dokladov to však môže byť viac ako pár centov) .