Riešenie niektorých problémov pri uzávierke

17.02.2012

Údaje z predchádzajúceho obdobia vo výkaze nie sú správne

V prvom rade si skontrolujte cez Servis - Nastavenia - Základné údaje, či rok zavedenia účtovania zahrnuje aj predošlé obdobie.

Ak urobíte uzávierku, a spustíte aj výkazy vo formáte PDF, uložia sa údaje z výkazu a použijú v ďalšom roku. Po zmene údajov a opakovanej uzávierke sa tieto údaje nezmenia  automaticky, musíte ich najprv vymazať. Údaje nemusia súhlasiť aj z iných dôvodov, napr. že sa menilo číslovanie riadkov vo výkaze a použili ste verziu programu, ktorá ešte nebola aktualizovaná na daný výkaz.

Možné spôsoby opravy:

Automatická:
1) V roku, za ktorý robíte výkaz, zvoľte funkciu Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia a po zobrazení tabuľky s údajmi stlačte Shift+F11 a potvrďte vymazanie údajov. Opakujte to aj pre výkaz Zisky a straty.
2) Prepnite sa do predošlého roku a znovu urobte výkazy vo formáte PDF (netreba ich tlačiť, stačí len keď sa zobrazia). Zobrazené údaje sa uchovajú pre ďalší rok.

Ručná:
Zvoľte funkciu Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia a v zobrazenej tabuľke prepíšte sumy. Je to však zdĺhavejšie a je tu  možnosť omylov.

 

Účtová osnova po uzávierke sa nezhoduje s osnovou z predošlého roku

Toto je zapríčinené tým, že ste sa po prepnutí na nový rok (napr. vykonaní ročnej uzávierky) vrátili do starého roku a robili zmeny v osnove. Pri opakovanej ročnej uzávierke program nemení osnovu, pretože by tým mohol narušiť prípadné zmeny, ktoré ste v nej vykonali.

Možné spôsoby opravy:

Automatická: ak chcete, aby bol osnova v novom roku rovnaká ako v starom, vojdite do číselníka Účtová osnova, stlačte tam Shift+F11 a potvrďte, že chcete skopírovať osnovu z predošlého roku.

Ručná: vojdite do číselníka Účtová osnova a doplňte chýbajúce účty a pod.

 

V PDF výkazoch sa nezobrazujú žiadne hodnoty

Ak máte tento problém prvýkrát, je to kvôli tomu, že máte aktualizovaný Adobe Reader a do verziu 9 a vyššie.
Postup riešenia už bol zverejnený v roku 2010 - čítajte oznam
Problém s PDF výkazmi v Adobe Reader 9.x