Sklad - uzávierka, zmena DPH

19.12.2010, 02.01.2011

Uzávierka


Na pokladni urobte dennú uzávierku za posledný deň v roku a aj mesačnú uzávierku, ak je v programe. Po uzávierke na pokladni už nesmiete urobiť žiadnu pokladničnú operáciu, ani X-uzávierku a pod.!


Urobte inventúru. Cez doplnkovú funkciu Inventúra môžete zadať stav na sklade (napr. aj s využitím terminálu pre zosnímanie stavu). Zo zisteného rozdielu urobte korekčnú príjemku (plus, mínus zistené rozdiely). Vo funkcii Inventúra sa to dá po stlačení F10.


Skontrolujte údaje cez Servis - Kontrola... Kontrola sa vykonáva len od nastaveného dátumu vo funkcii Uzávierka - účt.dátum. Ak chcete kontrolovať celý rok, zmeňte daný dátum na 01.01.10. O prípadných opravách však musíte potom informovať účtovníčku.
Ak ste celý rok udržiavali sklad v správnom stave, nebudú žiadne chyby a máte pokoj.

Inak nasleduje dosť zdĺhavé opravovanie chýb: ak máte na nejakej karte záporné množstvo, musíte cez Tlačové zostavy - Opis skladovej karty zistiť, kedy sa stav dostal do mínusu a urobiť nápravu. Častá chyba je napr. že príjemka sa zapíše s neskorším dátumom o deň, dva a ak je vypnutá kontrola množstva pri predaji, môže sa potom stav tovaru dostať do mínusu. Opravíte to tak, že posuniete dátum na príjemke dozadu, aspoň na deň, kedy sa zostatok tovaru dostal do mínusu. Ak to ale nie je tento prípad, znamená to, že ste predali/vydali to čo nebolo prijaté. Treba zistiť o čo ide, napr. chýba príjemka, alebo na príjemke je chybné množstvo, alebo sa pri predaji zamenili kódy.
Znovu zopakujte kontrolu a odstráňte prípadné ďalšie chyby.

Ak ste robili opravy, musíte potom skontrolovať aj Skladové ceny vo výdajkách. Program Vám vypíše zmeny ku ktorým došlo, môžete si ich vytlačiť a potom sa opýta, či chcete vykonať automatickú opravu. Ak dáte áno, automaticky upraví skladové ceny vo výdajkách a prevodkách na správne. Ak sa opravili aj ceny v prevodkách, musíte príslušnú zmenu urobiť ručne aj zodpovedajúcich príjemkách v sklade, na ktorý bol urobený prevod.


Ak je všetko v poriadku, urobte ročnú uzávierku (program musí byť spustený iba na jednom počítači).

 

Zmena DPH


Po prepnutí do nového roku nastavte nové sadzby DPH.

Nová sadzba DPH sa nastaví v číselníku Sadzby DPH, zaokrúhľovanie. V číselníku pridajte ďalší riadok (pôvodné riadky nevymazávajte!), v ktorom budú nové sadzby 20 a 10, dátum platnosti od 01.01.11 a zaokrúhlenie pre daň aj spolu nastavte na 1 (= 1 cent).

Po zadaní sadzby sa vráťte do číselníku a overte si či sa sadzby zapamätali.

Ukončite program a znovu ho spustite. Ak máte aktuálnu verziu programu, a používate pokladňu Easypos, Upos, alebo Pegas, dostanete oznam, či chcete zmeniť sadzby DPH aj na pokladni - viď. ďalej Zmena DPH na pokladni.

Zachovanie cien s DPH

Ak chcete, aby v novom roku zostali ceny s DPH bez zmeny, v  roku 2011 si zvoľte Doplnkové funkcie - Precenenie tovaru - Prepočet pri zmene DPH. Skontrolujte, či je v dialógu uvedené, že sadzba 19 sa mení na 20. Po stlačení F6 sa ceny bez DPH na kartách prepočítajú tak, aby výsledná cena s DPH bola rovnaká ako predtým.
POZOR! Tento prepočet sa nesmie opakovať. Odporúčam zvoliť Odloženie cien pred touto akciou, ak ste urobili nejakú chybu, budete ich môcť vrátiť späť.

Ceny bez DPH v číselníku Služby si musíte nastaviť ručne.


Zmena DPH na pokladni

Sadzbu na fiškálnych tlačiarňach EASYPOS, PEGAS a UPOS môže nastaviť skladový program automaticky pri prvom spustení programu v novom roku (ak ste pridali sadzbu 20% podľa predošlého návodu), ale funguje to len na pokladniach Easypos, Pegas a Upos a ak máte aktualizovaný program. Stiahnite si ho kliknutím na tento odkaz www.vsoft.sk/vs.exe
Zmena sadzieb môže trvať aj niekoľko desiatok sekúnd.

Zmenu DPH na iných pokladniach nastaví servisný technik. Nastavenie sadzieb môže byť v ľubovoľnom poradí, nezávise od programu (výnimkou je modul Retax, kde musia byť nastavené v poradí 10, 20).

Ak sa zmená vykoná, zobrazí sa oznam o sadzbách na pokladni. Ak sa nezmenili, znamená to, že došlo k nejakej chybe. Skontrolovať to môžete tiež tak, že vo funkcii Pokladňa stlačíte Shift+F10 - zobrazia sa údaje z pokladne, vrátane sadzieb.

Easypos - Pri starších moduloch Easypos sa môže stať, že zmena cez program sa nedá vykonať, alebo po zmene DPH sa modul nedá inicializovať. V takom prípade je nutné urobiť zmenu cez servisný program Easyset, pri ozname "Modul sa nedá inicializovať" treba spustiť v programe Easyset Opravu kontrolnej sumy.
Na module Easypos sa nastavia sadzby v poradí 10 a 20. V programe môže byť sadzby nastavené aj opačne, t.j. 20 a 10 (nezáleží na tom).