Elektronické podávanie výkazov

25.01.2010

Od 1.1.2010 je povinné elektronické podávanie súhrnného výkazu DPH. Je nutné sa zaregistrovať - pokyny sú na stránke daňového riaditeľstva http://www.drsr.sk/wps/portal, kde nájdete aj príručku vysvetľujúcu postup pri podávaní. Vzhľadom na to, že v uvedenom postupe neexistuje možnosť priamo z programu odoslať výkaz na daňové riaditeľstvo, je celkový postup dosť komplikovaný.

V programe je možné pripraviť podklady pre elektronické podanie ak pri zadávaní údajov pre výkaz zvolíte PDF. Ďalší postup je nasledovný:

1)  Ukončite dialóg stlačením "eTax" (resp. stlačením Shift+F12 v textovej verzii programu).

2) Zobrazí sa Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.- vytlačte si ho. Toto vyhlásenie treba doručiť do 5 dní po podaní na daňový úrad. Ak si nevytlačíte Vyhlásenie, môžete to urobiť aj neskôr pri podávaní dokumentu v elektronickej podateľni stlačením voľby Tlač krycieho listu.

3) Načíta sa stránka z portálu daňového riaditeľstva pre elektronické podanie. Zvoľte si elektronickú podateľňu. Po prihlásení (zadáte Vaše idientifikačné číslo a heslo)  si zvoľte IČO firmy pre ktorú podávate výkaz, a potom voľbu Podanie dokumentov.

4) Vyberte si Typ daňového priznania a zvoľte Elektronické podanie daňového priznania, a Pokračovať.

5) Zobrazí sa zvolený výkaz. Úplne naspodku strany nájdete voľbu pre načítanie údajov

Zvoľte Prehľadávať - zobrazí sa dialóg pre vyhľadanie súboru. Musíte sa nastaviť do priečinku na disku, kde sa nachádza databáza s údajmi účtovanej firmy. Tam nájdete priečinok eTax. Vojdite dovnútra a tam sú uložené všetky výkazy podávané elektronicky pre danú firmu. Ich názov začína rokom a mesiacom, nasleduje názov výkazu. Napr.

   2010-01 SVDPH-10.xml      je súhrnný výkaz pre január 2010
   2010-03 DPH-10.xml          je DPH výkaz pre marec 2010

Vyberte príslušný súbor a potom zvoľte Vloženie údajov zo súboru. Výkaz, ktorý je zobrazený, sa naplní údajmi.

6) Ďalej postupujte podľa pokynov príručky daňového riaditeľstva (autorizácia a odoslanie výkazu).