Prechod na EUR v programe Fakturácia

18.12.2008

Úplný prechod na EUR zabezpečuje verzia 3.00 a vyššie
Táto informácia nadväzuje na predošlý oznam: Fakturácia, verzia pre EUR

Ak sa program Fakturácia používa spolu s účtovníctvom, treba najprv urobiť uzávierku v účtovníctve, alebo sa aspoň prepnúť na rok 2009.
Ak sa používa samostatne, zvoľte F10 - Servis - Zmena roku - 2009.