Prechod na EUR v programe Podvojné účtovníctvo

18.12.2008

Toto je predbežná informácia a týka sa aktuálnej verzie programu.