Prechod na EUR v programe Sklad

10.12.2008, 18.12.2008

Úplný prechod na EUR zabezpečuje verzia 12.60, pre pokladne verzia 12.63
Táto informácia nadväzuje na predošlé oznamy: Sklad, verzia pre EUR a Informácia k počítačovej pokladni