Informácia k počítačovej pokladni (euro)

28.06.2008, 09.07.2008

Všetci užívatelia musia postupovať podľa platnej legislatívy, a sami zodpovedajú za to, že pokladňa má všetky náležitosti, ktoré zákon vyžaduje. Samotná aktualizácia skladového programu ešte neznamená, že počítačová pokladňa vyhovuje platným predpisom. Je nutné jej správne nastavenie, alebo servisný úkon (môže ho urobiť len servisný technik, ktorý je na to oprávnený).

Informácie nájdete tiež na stránke http://www.euromena.sk