Fakturácia, verzia pre EUR

10.05.2008

Aktualizáciu programu Fakturácia si môžu stiahnuť užívatelia, ktorí majú prístup k aktualizáciám. Bližšie informácie sú v ozname o spôsobe zaplatenia aktualizácií.

Aktualizácia programu Fakturácia spočíva v doplnení symbolov pre zobrazenie duálnej ceny vo faktúre.
Všetky poznámky uvedené ďalej sa týkajú len faktúr vystavených v Sk. Pre faktúry v cudzej mene to samozrejme neplatí.

Úpravy v programe:

Úpravy formulárov pre duálne zobrazovanie cien v Sk a EUR

Úpravy môžu byť minimálne, v zmysle §18 ods.6 stačí, keď sa uvedú v EUR len výsledné sumy. V prípade faktúry ide o tri sumy, pri ktorých to má zmysel - celkom bez odpočítania zálohy, záloha a celkom k úhrade. Tieto sumy sú vždy na 2 desatinné miesta (t.j. na centy)

Ak to niekomu nestačí, môže si vo formulári doplniť aj stĺpec s jednotkovými cenami, úprava formuláru sa však trochu skomplikuje. Pravdepodobne bude treba zvoliť menšie písmo (rozmer strany, t.j. počet riadkov a stĺpcov sa dá nastaviť príkazom .FORM) pretože riadok s tovarom, množstvom a jednotkovou cenou sa natiahne. Ak si netrúfate na vlastné úpravy formuláru, pošlite ich emailom na adresu (po stlačení F8 pre výber formuláru, stlačte Shift+F4 a potom zvoľte Odoslať). Táto služba je spoplatnená - cena je dohodou, v závislosti od úprav, ktoré chcete. Staršie formuláre je tiež možné vylepšiť o tlač loga a pod.

Pozrite si ďalej ukážky úpravy formuláru so symbolmi pre zobrazenie súm v EUR.

Pre všetky sumy v EUR je rovnaký symbol ako pre Sk, ale znak $ na začiatku je zdvojený. Napr. $S je suma k úhrade v Sk, $$S je suma k úhrade v EUR. Okrem toho sú pre jednoduchšie použitie aj nové symboly $#E, $#e. Ďalej sú uvedené najdôležitejšie symboly pre duálne zobrazenie:

        $&&   aktuálna mena, t.j. Sk, od roku 2009 EUR
$$& mena pre duálne zobrazenie, t.j. EUR, od roku 2009 to bude Sk
$* kurz
$$A jednotková cena
$$S celkom k úhrade
$$c celkom bez DPH
$#E celkom k úhrade v tvare (999.99 EUR)
$#e fakturovaná suma (bez odpočítania zálohy) v tvare (999,99 EUR)

V staršej verzii treba kurz cez funkciu Číselníky - Kurz EUR., v aktuálnej verzii to netreba, kurz je stanovený napevno na 30,1260.

Príklad formuláru:

Formulár otvoríte tak, že stlačíte F8 pre výber formuláru, potom Shift+F4 a potom Upraviť.
Formulár (zobrazená je len spodná časť):

Výsledok: