Výkaz DPH od 10/2007

26.09.2007

Nový výkaz DPH platí pre všetky priznania od októbra 2007. Okrem pridania riadkov pre zníženú sadzbu DPH sa niekoľko riadkov ruší (a tým aj použitie niektorých značiek):

Nové:

Ostatné značky aj označenia účtov sú kvôli kontinuite s predošlou DPH ponechané bez zmeny, t.j. 1,3,5 pre základnú sadzbu, 2,4,6 sú pre zníženú sadzbu. Pri písmenových značkách sú veľké písmená E, F, P, Q, R určené pre základnú sadzbu, malé pre zníženú sadzbu. Výnimkou sú značky g, n, x kde sa nerozlišuje sadzba dane (ak to potrebujete v evidencii rozlíšiť, použite rôzne účty 343).

Nové súčtové riadky 18 a 19 pre odpočítateľnú daň nie sú súčtom riadkov 20 - 23. Vzhľadom na to, že platí pravidlo zaokrúhlenia na koruny smerom hore, môže sa stať že suma napr. na riadku 19 nemusí byť totožná so súčtom zaokrúhlených hodnôt na riadku 21 a 23 (súčet zaokrúhlených hodnôt nie je to isté ako zaokrúhlený súčet hodnôt).

V číselníku Sadzby DPH môžu byť sadzby uvedené v poradí 19,10 ale aj 10,19. Nezáleží na tom.
Príklady účtovania sú uvedené v príručke k novej verzii programu.
Výkazy za predošlé obdobia zostávajú bez zmeny.

Aktualizačný program bude odblokovaný pre užívateľov, ktorí zaplatili poplatok - viď. predošlý oznam Poplatok za aktualizáciu programu Účtovníctvo. 
Ďalšie sprístupnenie aktualizácie bude vykonávané priebežne (každý deň) až od 8.10.2007.
Najbližšia ďalšia aktualizácia (ak budú nutné nejaké úpravy v programe) bude 2 týždne pred termínom podania priznania za september.