Prechod na EUR

14.06.2007

Toto je predbežná informácia k častým otázkam týkajúcich sa zmien v programoch kvôli prechodu na EUR.
Žiaľ, zatiaľ ešte neexistuje žiadny prijatý zákon týkajúci sa tejto problematiky, takže ďalej popísané zmeny sú len odhadované. Nové verzie programov budú na prelome 2007/2008, tzn. v dostatočnom (polročnom) predstihu pred zavedením dvojitého zobrazovania cien a pred úplným prechodom na EUR v roku 2009.

Účtovníctvo

Sklad

Úpravy v programe budú k dispozícii v dostatočnom predstihu (samozrejme za predpokladu, že zákon bude k dispozícii ku koncu tohto roku).

Fakturácia

Majetok