Znížená sadzba DPH v roku 2007

05.02.2007

Postup je rovnaký ako pred zavedením jednotnej sadzby DPH. V číselníku Sadzby DPH treba pridať nový riadok so sadzbami 10 a 19%.

Číselník Sadzby DPH

Do účtovej osnovy treba doplniť účty pre 10% DPH. Na nasledujúcom obrázku je úplný vzor všetkých účtov aj s označením. Samozrejme, že analytiku si môžete zvoliť, akú chcete a účty, ktoré nepotrebujete nemusíte do osnovy vkladať.

Účty pre DPH v osnove
Pre rýchle zadávanie dokladov s nižšou sadzbou DPH si treba doplniť aj číselník Skratky:

Skratky

Tlačivo pre DPH nerozlišuje sadzby (sumy sa spočítajú), ale evidencia jednotlivých sadzieb zostáva zachovaná.