Účtovníctvo prepínateľné do iných jazykov

05.02.2007

Programy pre účtovníctvo, majetok a fakturáciu boli vnútorne dosť preprogramované kvôli lepšiemu
prispôsobeniu na nový operačný systém Windows Vista. Navonok sa však prakticky nič nemení.

Vo verzii 12.20, resp. 4.20 (grafická) je možnosť prepínania jazyku pre dialógy a zostavy.
Voliteľné sú jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina. Pri zadávaní základných údajov
pre účtovanú firmu sa zároveň môže zvoliť, či ide o slovenskú alebo českú verziu z hľadiska zákonov
(nie je to ale súčasť štandardnej verzie).

Ak sa zvolí cudzí jazyk pre zostavy, automaticky sa prepína aj účtová osnova do iného jazyku a do
programu sa zaradia aj výkazy v cudzom jazyku. Napr. ak sa zvolí angličtina, budú v zozname výkazov
aj výkazy ÚČ-POD1 v angličtine (na konci zoznamu). Voliteľné sú tieto kombinácie:

jazyk zobrazenie
Slovenský všetko v slovenčine
Slovensko-anglický dialógy v slovenčine, tlač anglicky
Slovensko-nemecký     dialógy v slovenčine, tlač nemecky
Anglický všetko v angličtine
Nemecký všetko v nemčine
Český všetko v češtine
Česko-anglický dialógy v češtine, tlač anglicky
Česko-nemecký     dialógy v češtine, tlač nemecky

Účtová osnova:
Popis účtu je rozšírený na 26 znakov (viac to nejde, inak by sa zostava Hlavná kniha musela tlačiť
na šírku). Texty (hlavne v nemčine) sú však dosť poskracované. Program používa osnovu tak,
že vždy najprv načíta osnovu pre danú verziu (t.j. slovenskú, alebo českú) a v nej potom nahradí texty
k účtom podľa cudzojazyčnej osnovy. Tzn. že ak máte vlastné analytické účty, tieto sa nezobrazia
automaticky v cudzom jazyku - musíte sa prepnúť do cudzieho jazyku a cez Číselníky - Účtová osnova
poupravovať texty. Automaticky sa nahradzujú len texty k účtom s analytikou 0, alebo k syntetickým účtom.
Pôvodná účtová osnova zostane na disku bez zmeny a použije sa, ak sa vrátite k predošlej verzii programu.

Výkazy:
V prípade zvolenia cudzieho jazyka nemčiny, alebo angličtiny sa k zoznamu výkazov pripoja aj výkazy)
v danom jazyku.