Legálne použitie programov na prenosnom disku

05.02.2005

Táto poznámka je adresovaná účtovníčkam (účtovníkom), ktoré majú zakúpenú licenciu na používanie programu Podvojné účtovníctvo a z času na čas potrebujú prísť do firmy, pre ktorú robia účtovníctvo a tam program spustiť. Inštalovanie programu na počítač inej firmy je nelegálne! Nezáleží na tom, či sa program v danej firme používa, alebo nie.

Okrem možnosti legálneho použitia, akým je zakúpenie ďalšej licencie, či už samotnou účtovanou firmou, alebo druhej licencie s 50% zľavou účtujúcou firmou (tá sa môže inštalovať na 1 počítač účtovanej firmy), je tu aj možnosť použitia prenosného disku:

Program skopírovaný (inštalovaný) na prenosný disk (aj USB kľúč) sa môže spustiť na ľubovoľnom inom počítači !

Tento spôsob je najvýhodnejší, pretože netreba kupovať žiadnu ďalšiu licenciu. V súčasnosti je úplne bezproblémové použitie programu prekopírovaného na USB kľúč (predpokladom je samozrejme systém Windows, ktorý podporuje prácu s USB kľúčom).
Netreba mať obavy z rýchlosti spracovania, a veľkosti údajov. Pre ilustráciu: účtovníctvo, ktoré obsahuje asi 40000 riadkov a 10000 adries, zaberá na disku aj s programom asi 20 MB (dnes predávané USB kľúče majú kapacitu min.128 MB). Rýchlosť práce je prakticky rovnaká ako pri programe inštalovanom na pevný disk, i keď je to, samozrejme, v niektorých prípadoch pomalšie. Odúčtovanie 6000 riadkov asi 15 sek., ich zaúčtovanie asi 8 sek.

Ak sa rozhodnete pre takéto riešenie, netreba nič iné, len skopírovať celý adresár z pevného disku, na ktorom je inštalované účtovníctvo (napr. C:\FIBU), na USB disk a na tomto disku potom vyhľadať program (fibu.exe alebo wfibu.exe) a spustiť ho.
Určitá nevýhoda spočíva v tom, že ak stratíte USB kľúč, mohol by niekto prezerať Vaše údaje. V niektorej ďalšej verzii však pribudne v programe funkcia pre zakódovanie údajov, a tzn. že bez hesla nebudú prístupné a nebudú čitateľné ani inými programami.