Oznamovanie platieb fyzickým osobám

01.02.2005

Vzhľadom na veľmi často opakovanú otázku "...prečo mi program netlačí platby fyzickým osobám?", uvádzam podstatné informácie k tejto problematike:

1. Program nezahŕňa do výslednej sumy platby cez banku (zákon 233/2002)

2. Zákon 679/2004 stanovuje nový limit pre celkovú sumu na 100tis. Sk. Treba to nastaviť cez ... Nastavenia - Voľby - Platby fyzickým osobám od sumy...

3. Ak sa má účtovný doklad zahrnúť do súčtu, treba v ňom uviesť firmu a daná firma musí byť označená ako fyzická osoba - bližší popis je v príručke (zobrazí sa po stlačení Alt+F1), odsek Podvojné účtovníctvo - Tlačové zostavy - Platby fyzickým osobám.
Stručne: v adresári firiem sa uvedie k fyzickej osobe skrátený názov zakončený /XXX, kde XXX je ľubovoľné označenie pre daňový úrad. Pri tlači dá program všetky fyzické osoby patriace k tomu istému daňovému úradu za sebou na jednu stranu stranu (viac strán).

textová verzia


grafická verzia