Pohyblivý účtovný rok

06.01.2005

V účtovníctve od verzie 3.62-grafická, resp. 11.61-textová je možné zvoliť iný začiatok ako január pre účtovný (hospodársky) rok. Ak sa zadá napr. pre rok 2005 začiatok účtovného roku mesiac 10, znamená to, že prvým mesiacom pre účtovanie bude október 2004, posledným mesiacom september 2005.
Pre každý rok si program pamätá nastavenie zvlášť, takže staré roky zostanú bez zmeny.

Príklad pre prechod na na pohyblivý rok pre užívateľov, ktorí už začali účtovať nový účtovný rok v roku 2004 (príklad je pre začiatok od 10/2004).

 1. Urobte si archív údajov za rok 2004.
 2. Inštalujte novú verziu účtovníctva.
 3. Spustite program a odúčtujte mesiace 10, 11, 12 v roku 2004.
 4. Uzavrite rok 2004 funkciou Uzávierka - Ročná .
 5. Cez Prieskumníka vojdite do adresára, kde sú odúčtované doklady (zistíte si ho cez Servis - Súbory - Pracovný adresár) a premenujte súbory
  10410.FIB na 10501.FIB   tzn. že z dávky dokladov pre október 2004 bude dávka pre prvý mesiac 2005
  10411.FIB na 10502.FIB
  10412.FIB na 10503.FIB
 6. Prepnite sa do roku 2005, zvoľte Servis - Nastavenia - Základné údaje a zadajte 10 v položke "mesiac, ktorým začína účtovný rok".
 7. Ukončite a znovu spustite program. Zvoľte funkciu Vstupy - zoznam mesiacov by mal začínať mesiacom október. Zaúčtujte doklady za mesiace október, november, december a môžete pokračovať v práci.

Poznámka:
V prípade programu Majetok nie je zatiaľ riešený problém s daňovými odpismi kvôli skráteniu predošlého účtovného obdobia.