Riadky 31 a 32 vo výkaze DPH

13.07.2004

Vo výkaze DPH je možné zadať aj hodnotu na riadku 31. Urobí sa to pomocou podsúvahového účtovania, pričom sa použije značka 'z', napr. 

riadok 31  suma nadmerného odpočtu za predchádzajúce obdobie

dokl. suma text dph firma MD id DAL id
ID 1 25000,00 nadm.odpočet z 79901 79902

Suma nesmie byť vyššia ako údaj v riadku 29 výkazu DPH. Môžu sa použiť ľubovoľné podsúvahové účty.

V riadku 32 potom bude výsledná hodnota - rozdiel riadku 29 a 31.