Faktúry v cudzej mene s DPH, kurzový lístok

20.06.2004

V programoch Fakturácia a Sklad je možné stlačením Ctrl+D zadať cudziu menu pre faktúru a zvoliť, či sa má faktúra vytlačiť v danej mene, alebo v korunách. zadávajú sa tieto údaje


Kurzový lístok NBS

Pri zadaní kurzu je možné využiť kurzový lístok NBS - ak stlačíte F12, program stiahne z Internetu kurzový lístok a zobrazí kurz platný pre dátum vyhotovenia fakúry.

V účtovníctve sa takisto môže použiť tento lístok - namiesto konkrétneho kurzu zadajte text NBS. Pri zvolení takéhoto riadku použije program kurz NBS pre daný dátum na doklade. Ušetríte si tak zapisovanie kurzov do kurzového lístku. V prípade potreby však môžete používať kurzový lístok tak, ako doteraz.

Užívatelia, ktorí nemajú pripojenie na Internet, si môže stiahnuť kurzový lístok http://www.nbs.sk/KL/KLSL2004/PASS2004.CSV na inom počítači, kde pripojenie existuje a prekopírovať príslušný súbor do adresára na disku, v ktorom je nahratý program.