IČ DPH a DIČ v programoch

10.05.2004

V adresári firiem je položka DIČ nahradená položkou IČ DPH. Pretože IČ DPH obsahuje 10-miestny číselný kód DIČ, nezadáva sa tento údaj samostatne. Na vytlačenie DIČ vo formulároch sa použije ten istý symbol ako pre IČ DPH, ale s presne nastavenou dĺžkou na 10 znakov. Príklad pre IČ DPH=SK1234567895

symbol vo formulári

výsledok

IČDPH

$r
alebo
$rrrrrrrrrrrrr

SK1234567895

SK1234567895

DIČ

$rrrrrrrrr

1234567895

Uvedené sa týka aj symbolu $~r pre vlastné IČ DPH, DIČ.

Ak údaj v položke IČDPH nemá formát platný pre IČDPH, tzn. 2 znaky plus 10 číslic, nevytlačí sa. Tzn. ak firma nie je plátcom DPH, do položky IČ DPH v adresári firiem môžete zadať jej DIČ. Tento údaj sa vytlačí, len ak použijete $rrrrrrrrr podľa predošlého popisu. Toto platí len pre slovenské IČ DPH!

Príklad pre neplátcu, v položke IČDPH v adresári firiem bude napr. 6801021234:

 

symbol vo formulári

výsledok

IČDPH

$rrrrrrrrrrrrr

DIČ

$rrrrrrrrr

6801021234

Ak chcete mať vo faktúre všetky údaje, môže to vyzerať takto: