Tlač výkazov do formulárov pre Daňový úrad SR

11.03.2004, 17.03.2004 
Daňové riaditeľstvo SR poskytlo pre počítačové spracovanie viacero výkazov vo formáte PDF. Pre ich zobrazenie a tlač je nutné mať inštalovaný program Adobe Reader, českú verziu 5.0 CE (s verziou 6.0CE sú zatiaľ problémy. Tento program sa nachádza aj na inštalačnom CD (v podadresári Utils\AcroRead).

V programe treba pri zostavovaní výkazu zapnúť voľbu "zobraziť PDF"
Potom sa namiesto výstupnej tlače zobrazí vyplnený formulár v programe Adobe Reader. Formuláre sa načítajú automaticky s novou verziou programu (sú to súbory UVPOD1-c.fdf, UVPOD-print.pdf, UVPOD2-c.fdf, UVPOD2-print.pdf, DPH-04-c.fdf, DPH-04-print.pdf).
Podľa vyjadrenia Daňového riaditeľstva musia daňové úrady prebrať tieto tlačivá vytlačené z ekonomického softwaru. Tieto typy tlačív majú príznak, aby ich vedeli DÚ rozpoznať od iných typov.

Poznámka k tlači:
Pri tlači nie je vhodné používať voľbu "Tisknout jako obraz". Pokiaľ pri 100 % zväčšení sú okraje mimo rozsah použitej tlačiarne, je možné používať aj voľbu "Fit to Page". Zmenšenie formulára do cca 95% môže byť.

Pri zvolení "Zobraziť PDF " sa automaticky vykoná zaokrúhlenie na tisícky. Potom sa privolá Adobe Reader a zobrazí sa štandardný formulár. Údaje na prvej strane výkazu sa preberú z funkcie Nastavenia - Fakturačné údaje. Ak to niekomu nevyhovuje, má možnosť to ovplyvniť tak, že vloží vlastné údaje do formuláru s príponou .FDF, napr. UVPOD1-c.fdf. Tieto súbory sa nachádzajú v tom istom adresári ako program. Keď chcete robiť zmeny v danom súbore, najprv ho prekopírujte do adresára s údajmi danej firmy (zistíte ho cez Servis - Súbory), a tam ho otvorte cez Poznámkový blok (ak by ste robili zmeny v súbore, ktorý je v hlavnom adresári, pri najbližšej inštalácii by sa dané zmeny stratili). Údaje sa vkladajú do zátvoriek (), ktoré nájdete pre príslušný riadok. Napr. ak chcete vyznačiť "riadna účtovná závierka" znakom x, vyhľadajte v súbore UVPOD1-c.pdf riadok
<< /V ()/T (uzr)>>
a zmeňte ho na
<< /V (x)/T (uzr)>>


Zaokrúhlenie výkazov na tisícky

Normálne sa zobrazí výkaz so sumami na haliere, pričom sumy sa vždy uvádzajú ako rozdiel Má dať - Dal. Takýto výstup sa dá dobre kontrolovať, ale nie je, samozrejme, určený na iné účely - pre banku, pre daňový úrad atď., aj preto že sumy v pasívach vychádzajú s opačným znamienkom ako sa požaduje na štandardných výkazoch.

Ak zvolíte "Zaokrúhliť na tisícky", zaokrúhli program sumy na tisíckoruny, pričom najprv použije aritmetické vyrovnanie (tzn. pod 500,- dole, inak hore). V prípade, že sumáre riadkov nevyjdú, zmení zaokrúhlenie v niektorých riadkoch podľa potreby (dole, alebo hore) tak, aby to sedelo aj v súčte. Sumy v stĺpci "korekcia" a v pasívach sú uvedené ako kladné, ak rozdiel Má dať - Dal je záporný.
Zaokrúhlenie na tisícky je nastavené len na štandardné výkazy, ktoré sú v programe dodávané s názvami VYKAZ_3S.fib, VYKAZ_3V.fib. Ak tam chýbajú kontrolné súčty na riadkoch 888, 999 a pod., doplňte si ich cez Číselníky - Výkazy ... na príslušné miesto:

Súvaha:
888 Kontrolné číslo (r.1 až 64)
999 Kontrolné číslo (r.65 až 118)

Zisky a straty:
99 Kontrolné číslo (r.1 až 64)
Problém s verziou Adobe Reader 6.0, 7.0CE

Daňový úrad doporučuje používať len Adobe Reader 5.0CE, pretože
vo verzii 6.0CE a 7.0CE na niektorých tlačiarňach "blbne" tlač - viď. obrázok