Poznámka k novele DPH 255/2003

14.10.2003

...ak platiteľ prijme akúkoľvek platbu za zdaniteľné plnenie, a to aj čiastočnú, pred dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia...  je povinný vystaviť daňový doklad...

Účtovníctvo

Ďalej je uvedený doporučený spôsob účtovania, vhodný pre program FIBU (v programe neboli nutné žiadne úpravy).
Účet 38401 musí byť uvedený v číselníku Výkazy - Výkaz DPH na riadku C, aby do DPH výkazu vošiel správne daňový doklad k prijatej zálohe (2).
Spolu s faktúrou musí byť hneď účtované aj odpočítanie zálohy, inak bude v DPH suma dane vyššia ako má byť.

profa - číslo proforma (zálohovej) faktúry, môže byť 0
fakt - číslo normálnej faktúry

doklad

 

suma

MD

 

DAL

 

1   B

prijatie zálohovej platby

1200,-

22100

 

32400

profa

 

2   FO

daň.doklad k prijatej zálohe - základ

1000,-

37800

profa

38401

 

     FO

                                         - daň

200,-

37800

profa

34301

 

3   FO

faktúra

1000,-

31100

fakt

60400

 

     FO

 

200,-

31100

fakt

34301

     ID

úhrada faktúry

1200,-

32400

profa

31100

fakt

     ID

odpočítanie zálohy - základ

1000,-

37800

profa

38401

     ID

                            - daň

-200,-

37800

profa

34301

Oproti starému spôsobu účtovania pribudli riadky pre zaúčtovanie daňového dokladu k prijatej zálohe a riadky pre odpočítanie tejto dane.
Uvedený spôsob platí aj pre faktúry s inou sumou ako je výška zálohy.
Pri zaúčtovaní (2) daňového dokladu k prijatej zálohe sa účtuje aj základ dane. Niektoré návrhy účtovania uvádzajú len samotnú DPH, ale potom by sa výkaz DPH zneprehľadnil v tom, že suma základov by nikdy nesedela ani približne so sumou DPH (iba k by to bolo to isté daňové obdobie).

Sklad

V číselníku Služby si urobte položku napr. Prijatá zálohová platba s kódom 1 a kategóriou 9 (môže byť aj kód 2 a iná kategória). V číselníku Účtovné predpisy nastavte v kategórii 9 (treba stláčať PageDown ) účtovanie pre základ aj daň faktúry, napr.

FA $C prijatá záloha 37801 $F 32401 $F
FA $C DPH 37801 $F 34360

Faktúru po prijatí platby vystavíte zadaním položky Prijatá zálohová platba. Ďalej sa spracováva ako bežná faktúra. Ak chcete mať samostatný formulár na tieto faktúry a aj samostatnú číselnú radu, najjednoduchšie je asi otvoriť nový sklad na tieto faktúry.

Pre odpočítaní zálohy sa môže naďalej používať položka označená písmenom Z. Prípadný rozpis zálohovej sumy sa dá urobiť pomocou symbolov $3 - DPH sadzba, $4 - DPH suma, $8 - základ DPH.