Grafický a textový dizajn

Funkčne sú obidve verzie úplne rovnaké.

textová verzia

Pre veľa užívateľov je klasický dizajn Windows aplikácií (roletové menu, ikony, drobné písmo, používanie myši a pod.) na prvý pohľad komplikovanejší a dávajú prednosť jednoduchému vzhľadu programov s výraznejším písmom. Myš netreba vôbec používať (ale dá sa).

grafická verzia

Táto verzia je určená pre užívateľov, ktorí chcú mať klasický Windows program s možnosťami ovládania ako sú zvyknutí v iných aplikáciách (MS Office a pod.).

Zatiaľ je v tejto verzii len podvojné účtovníctvo a majetok (postupne pribudnú aj ostatné - fakturácia, sklad).

Doporučený operačný systém WindowsXP a vyššie.     

Pozrite si ukážky z obidvoch programov