Návody

Importovanie príkazu na úhradu do VÚB Internetbanking
Pripravte si popisný súbor pre príkazy na úhradu, napr. prikVUB.txt (popis je v príručke), v ktorom je uvedené číslo účtu z ktorého sa platí a názov výstupného súboru vo formáte KPC.

Na názve súboru nezáleží, môže mať aj príponu .txt
Cez funkciu Príkazy na úhradu vytvorte súbor pre banku.

; Príkaz do VÚB
.OUT C:\príkazy\prikaz.abo 2222222222/0200 0308
$G ABO VUB

 


V Internetbankingu si zvoľte Hromadné platby a Zvoľte Import zo súboru
Vyberte pripravený súbor (Prechádzať), alebo vložte priamo plný názov súboru.


Potom Pridať do zoznamu
Skontrolujte pridaný počet platieb a zvoľte Pridať. Potom sa zobrazia platby v zozname.