Prekopírovanie dokladov do iného mesiaca

Odúčtujte doklady, ktoré chcete kopírovať. Kliknite na prvý riadok, od ktorého chcete kopírovať.

Vybranie prvého riadku pre kopírovanie 

 

Stlačte Esc, aby sa zrušilo otvorenie riadku.

 

Pridržte ľavý Shift a klávesom sa posúvajte dole. Vybrané riadky sa vyznačia inou farbou
(na obrázku sú biele). Pustite Shift a stlačte Ctrl+C. Vyznačené riadky si program zapamätá.

Riadky označené pre kopírovanie

 

Otvorte si Vstupy pre iný mesiac a nastavte sa na riadok, kam chcete doklady kopírovať
(kliknite na riadok a potom stlačte Esc). Stlačte Shift+Insert. Riadky sa vložia na dané miesto.
Pritom sa automaticky posunie mesiac v dátume.