Návody

Priebežná uzávierka pre hospodársky rok 2009 (prechod na euro)

Táto informácia sa týka len účtovníctva s pohyblivým (hospodárskym) rokom, ktoré začína v roku 2008 a končí v roku 2009.

Vzhľadom na to, že sa jedná len o výnimočnú situáciu, sú urobené v programe len špeciálne dočasné úpravy.
Postup je nasledovný:

V roku "2009" (tzn. obdobie 2008-2009) si doplňte do účtovej osnovy 2 analytické účty 431 a 711 a označte ich znakom + a potom ukončite program.


Skontrolujte či zostatok na účte 431 je nula (musí byť). Urobte ročnú uzávierku, vytvorí sa databáza s označením "2010" a program sa zároveň prepne do nového roku. Všetky počiatočné stavy budú prepočítané na euro. Rozdiel z nákladov a výnosov sa pri uzávierke prenesie na účet 431, a z neho sa potom vytvorí začiatočný účet pre náklady a výnosy 711. Jednotlivé nákladové a výnosové účty budú mať počiatočné stavy účtované vnútorne oproti 711.

Ak pred uzávierkou použijete funkciu Uzávierka - Kurzové rozdiely, vypýta si program dátum. Treba dať samozrejme 31.12.2008.


V roku "2010" otvoríte účtovanie novej firmy (v textovej verzii cez Ctrl+F a F4, v grafickej cez voľbu Účtovníctvo - Pridanie firmy pre účtovanie). V dialógu pre zadanie údajov novej firmy nič nezadáte, ale v textovej verzii stlačíte Shift+F11, v grafickej tlačidlo Kópia.

Potvrdíte kopírovanie údajov - všetky počiatočné stavy sa prekopírujú do novej firmy, ktorej databáza bude pre hospodársky rok 2009, t.j. obdobie 2008-2009.
Samozrejme, že sa jedná o tú istú firmu, ale budete ju mať 2x - jedna v Sk do konca roku 2008, druhá v Eur od roku 2009.


Nová firma je pokračovaním pôvodnej, ale platí len pre mesiace v roku 2009, tzn. všetky sumy sú už v euro. Ak chcete účtovať v starom kalendárnom roku, treba sa prepnúť do účtovníctva pôvodnej firmy.
V novej firme vymažte označenie + pri účtoch 431 a 711. AK to neurobíte, znovu sa urobí len priebežná uzávierka a stavy sa prepočítajú konverzným kurzom.

 

Nie je možné robiť zostavy za obdobie, ktoré začína v kalendárnom roku 2008 a končí v 2009. V takom prípade sa musia urobiť dve zostavy.

Ak chcete uzávierku zopakovať, môžete, ale zmeny sa už neprepíšu do novej firmy automaticky. Na zmenu treba použiť Servis - Počiatočný stav účtu, Poč.pohľadávky a záväzky. Program si pamätá s daným účtom, či je jeho počiatočný stav na 701, alebo 711, stačí opraviť len sumu.

K uzávierke si môžete urobiť výpis účtu 711 v novej firme.